Rozbudowa i modernizacja Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy w Warszawie oraz przebudowa drogi gminnej Poniatowo-Franciszkowo w Gminie Żuromin to projekty, które decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymają unijne dofinansowania.

Całkowita wartość projektów to ponad 6,1 mln zł, z czego wsparcie z UE wyniesie przeszło 5 mln zł. 18 października br. umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Marcin Kierwiński oraz beneficjenci.

Czytaj więcej

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony