21 marca br.  Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik złożył wizytę w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, gdzie miał okazję spotkać się z dyrekcją i kadrą naukową placówki.

Marszałek Adam Struzik przyjrzał się dzialalności instytutu i zwiedził laboratoria. Zapoznał się również z projektem „Rozbudowa i Modernizacja Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy”, którego realizacja stała się możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego kwotą 3 mln zł. Projekt realizowany jest od połowy 2011 roku i zakłada zakup nowoczesnego, innowacyjnego w skali świata wyposażenia. Dzięki inwestycji instytut będzie mógł w pełni uczestniczyć w europejskim programie badań fuzji, który w przyszłości ma doprowadzić do stworzenia taniego i bezpiecznego źródła energii, wykorzystującego zjawisko fuzji termojądrowej.

Czytaj więcej

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony