Gośćmi audycji "Eureka" w radiowej Jedynce 4 sierpnia 2020 r. byli prof. Andrzej Gałkowski, dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, i prof. Monika Kubkowska z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy.

https://www.polskieradio.pl/7/5098/Artykul/2559145

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony