29 listopada 2017 roku w sekcji Rzecz o Innowacjach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł na temat Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w związku z otrzymaniem przez Instytut Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony