29 listopada 2017 roku w sekcji Rzecz o Innowacjach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł na temat Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w związku z otrzymaniem przez Instytut Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony