Fuzja na uczelni

Asocjacja FuseNet ma na celu stworzenie zintegrowanego programu edukacji w dziedzinie fizyki i technologii fuzji jądrowej w Europie i nie tylko. Rozpoczęła swoją działalność w październiku 2008 roku wówczas jako projekt FuseNet. W asocjację projekt przekształcił się w 2010 roku.

Program asocjacji obejmuje edukację z fizyki na poziomie szkoły średniej, studiów licencjackich, magisterskich aż do doktoranckich, z silnym naciskiem na współpracę z instytutami fuzyjnymi i wyższymi uczelniami w całej Europie.

FuseNet prowadzi platformę www.fusenet.eu w celu:

 1. Koordynowania działań
 2. Inicjowania, stymulowania i wprowadzania w życie działań edukacyjnych na skalę ogólnoeuropejską
 3. Wymiany i propagowania informacji na temat edukacji w zakresie fuzji jądrowej

Dziedziny działalności FuseNetu :

 1. Strona internetowa FuseNet, poprzez którą rozprzestrzeniane są informacje o edukacji w dziedzinie fuzji jądrowej
 2. Opracowanie bazy danych na temat możliwości indywidualnego kształcenia w zakresie fuzji jądrowej
 3. Opracowanie bazy materiałów dydaktycznych do doświadczeń ‘hands-on’
 4. Wsparcie związane z wyjazdami naukowców do instytutów za granicą

Budżet asocjacji FuseNet składa się zarówno z dofinansowania ze strony Komisji Europejskiej, jak również ze składek członkowskich. Jego członkami są ponad 50 ośrodków naukowych, w tym Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie.

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy reprezentuje polskie środowisko naukowe pracujące w dziedzinie fuzji w asocjacji FuseNet. Aktywność IFPiLM w ramach tego projektu skupia się przede wszystkim na organizowaniu Letniej Szkoły Fizyki Plazmy w Kudowie Zdroju.

I/ Studia magisterskie:

1. Erasmus Mundus

European Master In Nuclear Fusion Science and Engineering Physics (FUSION-EP)

Erasmus Mundus Master Courses to czterosemestralne studia w dwóch różnych uniwersytetach w dwóch krajach, zakończone dyplomem łączonym z tych uniwersytetów. Dwa pierwsze semestry w uniwersytecie A, a trzeci i czwarty semestr w uniwersytecie B. Celem programu jest zapewnienie wysokospecjalistycznej edukacji w dziedzinie fizyki inżynierskiej nastawionej przede wszystkim na badania w zakresie fuzji jądrowej.

Uniwersytety biorące udział w projekcie: Universiteit Gent, Belgium (jako Koordynator); Université de Lorraine, Nancy, France; Universidad Complutense de Madrid, Spain; Universidad Carlos III de Madrid, Spain; Universität Stuttgart, Germany.

Ogólny program studiów podzielony został na 3 obszary: fizyka plazmy, komputerowe metody fizyki, technologie plazmowe.

Więcej informacji na stronie www.em-master-fusion.org


2. Universities in France

French Master track Fusion

Dwuletni program studiów prowadzony przez państwowe i prywatne instytuty naukowe we Francji usytuowane w czterech geograficznych rejonach Francji: Ile de France (4), Bordeaux (2), Nancy (2), Marseille (4).

I semestr studiów dla wszystkich studentów jest jednolity, w którym uczą się podstaw fizyki plazmy, a także poznają naukowe i techniczne aspekty fuzji. Począwszy od II semestru do końca IV semestru kształcenie odbywa się w jednej z trzech kategorii: a/ magnetyczne utrzymanie plazmy (MCF); b/ inercyjne utrzymanie plazmy (ICF); c/ fizyka i technologia fuzji (PCF)

Więcej informacji o programie na stronie: www.sciences-fusion.fr

3. Eindhoven University (Netherlands)

Master of Science programme ‘Science and Technology of Nuclear Fusion’

Jest to dwuletni program studiów magisterskich w Technical University w Eindhoven w Holandii. Po ukończeniu tych studiów absolwent otrzymuje tytuł 'Master of Science and Technology of Nuclear Fusion'. Dla ambitnych studentów uniwersytet umożliwia uzyskanie ‘podwójnego dyplomu'.

Więcej informacji na stronie: www.tue.nl

4. 
York University (United Kingdom)

York University Fusion Master (1 rok)

Uniwersytet w Yorku proponuje 12-miesięczny program studiów magisterskich. Kształcenie skoncentrowane jest w dwóch głównych dziedzinach: magnetyczne utrzymanie plazmy (MCF) i inercyjne utrzymanie plazmy (ICF).

Więcej informacji na stronie: www.york.ac.uk

5. University of Rome (Italy)

2nd Level Master course in Fusion Energy Science and Engineering

Studia magisterskie II stopnia z Fuzji Jądrowej i Inżynierii na Uniwersytecie w Rzymie. Program studiów magisterskich podzielony został na trzy części: 440 godzin, czyli 5 miesięcy, wykładów dydaktycznych; 4 miesiące praktyk w laboratoriach we Włoszech bądź za granicą; przygotowanie pracy magisterskiej i egzaminy końcowe.

Więcej informacji na stronie: masterfusioneregy.com

6. Czech University Prague/IPP in Prague (Czech Republic)

Master course in Physics and Technology of Thermonuclear Fusion (PTTF) 

Dwuletnie inżynierskie studia magisterskie z Fizyki i Technologii Syntezy Termojądrowej na Uniwersytecie w Pradze. Kurs studiów magisterskich składa się z trzech części: teorytycznej, fizyki eksperymentalnej i technologii syntezy jądrowej. W programie studiów przewidziane są specjalistyczne zajęcia laboratoryjne podczas których realizowane będą indywidualne projekty studentów. Wyniki uzyskane w trakcie tych projektów mogą być opublikowane w czasopismach naukowych. Dodatkowo, studenci będą mieli okazję pracować na tokamaku Golem, który od niedawna znajduje się na uczelni.

Więcej informacji na stronie: physics.fjfi.cvut.cz

II/ Studia doktoranckie:


1. Universities of York, Durham, Liverpool and Manchester

UK Fusion Doctoral Training Network (Universities of York, Durham, Liverpool and Manchester)

Program jest realizowany przy współpracy uniwersytetów i instytutów naukowych w Wielkiej Brytanii, prowadzących badania w dziedzinie fuzji jądrowej. Tematyka obejmuje następujące dziedziny związane z fuzją jądrową: nauka o materiałach, fizyka plazmy, fizyka jądrowa, technologia, fizyka laserów itp. Studenci uczestniczą w eksperymentach związanych z tokamakami MAST i JET w Culham w Oxfordshire, w Rutherford Appleton Laboratory w dziale Central Laser Facility oraz w laboratoriach wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia komputerowe. 

Więcej informacji na stronie: www.york.ac.uk


2. Erasmus Mundus Doctoral College

European Doctoral College in Nuclear Fusion Science and Engineering

Trzyletni program studiów doktoranckich z fuzji jądrowej i inżynierii oferowany przez 26 europejskich instytucji partnerskich reprezentujących 9 państw, organizację Iter i 14 partnerów stowarzyszonych z Chin, Japonii, Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji na stronie: www.em-fusion-dc.org

 
3.  Max-Planck-Institute for Plasma Physics

International Helmholtz Graduate School for Plasma Physics

Intencją programu jest przygotowanie doktorantów do pracy w dziedzinach związanych z syntezą jądrową. Podyplomowe kształcenie jest dobrze zorganizowane i dostosowane do potrzeb doktorantów.

Więcej informacji na stronie: www.ipp.mpg.de

 1. Kudowa Zdrój

Letnia Szkoła Fizyki Plazmy w Kudowie-Zdroju

Organizowana co dwa lata przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Szkoła przeznaczona jest dla młodych naukowców z całego świata i dotyczy badań nad energią fuzji jądrowej, eksperymentów plazmowych, diagnostyki plazmy i technologii fuzji.  Uczestnicy nie muszą mieć żadnego wstępnego przygotowania z fizyki plazmy. Podczas specjalnych sesji uczestnicy przedstawiają wyniki swoich prac badawczych w krótkich wystąpieniach (20-30 minut).

Kolejna 16. już edycja szkoły odbędzie się w dniach 6 - 10 czerwca 2022 roku w Kudowie-Zdrój.

Więcej informacji o szkole można uzyskać na stronie: kudowaschool.ipplm.pl

 1. Carolus Magnus Summer School on Plasma Physics

Carolus Magnus Summer School on Plasma and Fusion Energy Physics

Szkoła trwa 2 tygodnie i jest organizowana przez Stowarzyszenie "Trilateral Euregio Cluster" (TEC), w skład którego wchodzą takie instytuty jak The Institute for Energy Research/ Plasma Physics at Research Centre Jülich, the FOM-Institute for Plasma Physics Rijnhuizen oraz the Laboratory for Plasma Physics of the ERM/KMS Brussels.
Szkoła Carolus Magnus Summer School jest poświęcona teoretycznym i doświadczalnym aspektom plazmy wysokotemperaturowej. Co roku jest wybierany jeden dział z fizyki lub technologii plazmy do dokładniejszego opracowania. 

Letnia Szkoła Carolus Magnus jest głównie dedykowana dla doktorantów, jak również dla studentów, którzy staną się doktorantami zaraz po zakończeniu kursu. W szkole bierze udział około 50-60 studentów z całego świata. Wykłady prowadzi około 30 wykładowców, w większości pracownicy TEC.

Carolus Magnus Summer School odbywa się co 2 lata. Następna szkoła letnia odbędzie się w 2023 roku. w Niemczech.

Więcej informacji: Carolus Magnus Summer School on Plasma Physics

 1. Culham Plasma Physics Summer School

Culham Plasma Physics Summer School

Coroczna Szkoła Letnia trwa 2 tygodnie i jest prowadzona w Culham koło Oksfordu przez Culham Science Centre, macierzysty ośrodek Euratom/UKAEA Fusion Association. Uczestnicy nie muszą mieć żadnego wstępnego przygotowania z fizyki plazmy. Uczestnikami są studenci 50 krajów. Średnio około dwie trzecie pochodzi spoza Wielkiej Brytanii. Wykładowcami są pracownicy wiodących instytutów fuzyjnych, astrofizyki i badań kosmicznych z Wielkiej Brytanii oraz z całej Europy.

W roku 2022 planowana jest już pięćdziesiąta dzięwiąta edycja szkoły.

Więcej informacji: Culham Plasma Physics Summer School

 

 1. Summer School on Plasma Physics in Kiten, Bulgaria

Summer School on Plasma Physics in Kiten, Bulgaria

Organizowana przez Uniwersytet w Sofii, tygodniowa Szkoła Letnia z fizyki plazmy odbywa się co dwa lata. Tematyka obejmuje podstawy fizyki plazmy, fizyki i technologii materiałowej, badań fuzyjnych: modelowania i diagnostyki oraz technologii urządzeń fuzyjnych. Uczestnicy nie muszą mieć żadnego wstępnego przygotowania z fizyki plazmy.   

Kolejna edycja szkoły zaplanowana jest na 7-13 czerwca 2020 roku. 

Więcej informacji: Summer School on Plasma Physics in Kiten, Bulgaria

 

 1. Karlsruhe International School on Fusion Technologies

Karlsruhe International School on Fusion Technologies

Dwutygodniowa szkoła organizowana corocznie od 2007 roku przez KIT (Karlsruhe Institute of Technology). W roku 2018 miała miejsce jużpo raz dwunasty. Program szkoły przewiduje wykłady, warsztaty oraz ćwiczenia laboratoryjne. Tematyka obejmuje przegląd i omówienie technologii urządzeń fuzyjnych. Najbardziej polecana dla inżynierów pracujących przy eksperymentach plazmowych.  

Wśród społeczności fuzyjnej jest uważana za najbardziej zaawansowaną szkołę letnią. Wskazane jest aby uczestnik tej szkoły odbył przeszkolenie wcześniej w innej europejskiej szkole z fuzji nie wymagającej żadnej wstępnej wiedzy z fizyki plazmy.   

Kolejna edycja Karlsruhe International School on Fusion Technologies odbędzie się w dniach 30 września - 8 października 2020 roku.

Więcej informacji: Karlsruhe International School on Fusion Technologies

 

 1. IPP Summer University on Plasma Physics and Fusion Research

IPP Summer School on Plasma Physics and Fusion Research  

Tygodniowa szkoła odbywa się corocznie w Max-Planck Institute for  Plasma Physics (IPP) w Greifswald w Niemczech. Letni Uniwersytet obejmuje fizykę plazmy ze szczególnym naciskiem  na fuzję jądrową. Główne omawiane działy:

 • Podstawy fizyki plazmy i fuzji  jądrowej
 • Kinetyczny i  magnetyczno-hydrodynamiczny opis plazmy
 • Podstawy teoretyczne i  doświadczalne tokamaka i stelaratora
 • Systemy grzewcze i diagnostyka urządzeń fuzyjnych
 • Oddziaływanie ze ścianą komory, badania materiałowe
 • Fuzja a bezpieczeństwo i ochrona środowiska
 • Fuzja inercyjna
 • Plazma w kosmosie
 • ITER i następny krok do elektrowni  plazmowej

Kolejna edycja tej Szkoły Letniej zaplanowana jest na 14-18 września 2020 roku.

Więcej informacji: IPP Summer University on Plasma Physics and Fusion Research

 

 1. SUMTRAIC (Prague, Czech Republic)

SUMTRAIC - International Summer Training Course on Experimental Plasma Physics

Dwutygodniowy program szkoły przewiduje w pierwszym dniu wykład wprowadzający oraz zapoznanie z infrastrukturą badawczą Instytutu Fizyki Plazmy (IPP) w Pradze. W następnych dniach kursu uczestnicy przeprowadzają i opracowują eksperymenty na tokamakach COMPASS i GOLEM. Szkoła kończy się przedstawieniem przez uczestników wyników swoich prac eksperymentalnych.

W roku 2020 kolejna edycja szkoły odbędzie się wna przełomie sierpnia i września.

Więcej informacji: SUMTRAIC, International Summer Training Course on Experimental Plasma Physics

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

Księstwo Monako i ITER ogłaszają stypendia podoktoranckie

07-02-2020

Księstwo Monako i ITER ogłaszają stypendia podoktoranckie

Na mocy porozumienia między Księstwem Monako i organizacją ITER  po raz kolejny przyznawane są stypendia podoktoranckie. Pozwalają one młodym naukowcom uczestniczyć w jednym z wielkich wyzwań naukowych i technicznych XXI wieku oraz...

Czytaj więcej

Szkoła Letnia w Kudowie-Zdroju 2020

25-11-2019

Szkoła Letnia w Kudowie-Zdroju 2020

Organizator szkoły, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, zaprasza wszystkich zainteresowanych magistrantów i doktorantów kierunku fizyki oraz kierunków pokrewnych na tygodniowe wykłady do Kudowy Zdroju. Szeroki zakres tematyki, począwszy od...

Czytaj więcej

ICTP-IAEA Workshop on Radiation Damage in Nuclear Systems

21-10-2019

ICTP-IAEA Workshop on Radiation Damage in Nuclear Systems

From May 11th to May 22nd, in Trieste, Italy, a Workshop on Radiation Damage in Nuclear Systems: From Bohr To Young is jointly organised by the Abdus Salam International Centre for Theoretical...

Czytaj więcej

PlasmaSurf Summer School 2019

21-03-2019

PlasmaSurf Summer School 2019

PlasmaSurf to letnia szkoła fizyki plazmy, laserów dużej mocy i syntezy jądrowej, prowadzona przez Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear (IPFN) w Hiszpanii. Szkoła ta skierowana jest do młodych naukowców,...

Czytaj więcej

56th Culham Plasma Physics Summer School

01-03-2019

56th Culham Plasma Physics Summer School

Culham Plasma Physics Summer School jest prowadzona w Culham koło Oksfordu przez Culham Science Centre i trwa 2 tygodnie. Wykładowcami są pracownicy wiodących instytutów fuzyjnych, astrofizyki i badań kosmicznych z...

Czytaj więcej

Letnia Szkoła ANNETTE w Turku w Finlandii

12-03-2018

Letnia Szkoła ANNETTE w Turku w Finlandii

W daniach 24-30 czerwca 2018 roku w Turku w Finlandii odbędzie się ANNETTE Summer School on Nuclear Technology, Nuclear Waste Management and Radiation Protection. Szkoła skierowana jest do młodych naukowców,...

Czytaj więcej

Monaco/ITER postdoctoral Fellowships

17-01-2018

Monaco/ITER postdoctoral Fellowships

Księstwo Monako przyznaje stypendia dla młodych naukowców z tytułem doktora uzyskanym po 1 stycznia 2015 roku lub dla tych, którzy uzyskają ten tytuł do dnia rozpoczęcia projektu. Stypendia udzielane są...

Czytaj więcej

Summer School on Plasma Physics in Portugal - PlasmaSurf

28-11-2017

Summer School on Plasma Physics in Portugal - PlasmaSurf

PlasmaSurf is a summer school on plasma physics, intense lasers and nuclear fusion, taylored for BSc/MSc engineering and physics students. It is a great oportunity to get an insight into...

Czytaj więcej

14th Kudowa Summer School 2018

26-10-2017

14th Kudowa Summer School 2018

Organizator szkoły, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, zaprasza wszystkich zainteresowanych magistrantów i doktorantów kierunku fizyki oraz kierunków pokrewnych do Kudowy Zdroju. Szeroki zakres tematyki, począwszy od fizyki plazmy i...

Czytaj więcej

PlasmaSurf – Summer School on Plasma Physics in Portugal

07-05-2016

PlasmaSurf – Summer School on Plasma Physics in Portugal

  PlasmaSurf is a summer school on plasma physics, intense lasers and nuclear fusion, taylored for BSc/MSc engineering and physics students. It is a great oportunity to get an insight into...

Czytaj więcej

VI edycja Programu LIDER - nabór wniosków

26-01-2015

VI edycja Programu LIDER - nabór wniosków

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki...

Czytaj więcej

12 mln zł na szkolenia inżynierów z energetyki jądrowej

20-01-2015

12 mln zł na szkolenia inżynierów z energetyki jądrowej

12 mln zł na zagraniczne staże i szkolenia w zakresie energetyki jądrowej przeznaczy w 2015 roku resort nauki. Dzięki temu 120 młodych inżynierów z całej Polski będzie szkoliło się w...

Czytaj więcej

Registration for 12th Carolus Magnus Summer School will be open soon

10-12-2014

Registration for 12th Carolus Magnus Summer School will be open soon

2015 Carolus Magnus Summer School will be held at the KU Leuven from 24th August to 4th September 2015. This summer school is devoted to the theoretical and experimental aspects of...

Czytaj więcej

FuseNet launches individual support schemes

17-11-2014

FuseNet launches individual support schemes

At the beginning of November 2014, FuseNet and EUROfusion signed a contract to implement several work packages to strengthen fusion education in Europe and align the needs in education and training...

Czytaj więcej

2nd Level Master course in Fusion Energy Science and Engineering

05-11-2014

2nd Level Master course in Fusion Energy Science and Engineering

It is  established at the Department of Industrial Engineering, University of Rome "Tor Vergata" in agreement with ENEA, the 2nd Level Master Course in FUSION ENERGY - science and engineering. The...

Czytaj więcej

Szkoła Letnia w Kudowie-Zdroju 2014

03-11-2014

Szkoła Letnia w Kudowie-Zdroju 2014

Tegoroczna 12. edycja Szkoły Letniej Kudowa “Towards Fusion Energy” przypadła na okres 9-13 czerwca i odbyła się tradycyjnie w Kudowie Zdroju. Organizatorami wydarzenia był Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy,...

Czytaj więcej

GOMTRAIC - GOLEM training course in Prague

14-02-2012

GOMTRAIC - GOLEM training course in Prague

The GOLEM tokamak in Prague is organising GOMTRAIC, the GOlem reMote TRAIning Course. In three months, the participants will learn how to operate and diagnose this small tokamak machine without...

Czytaj więcej

Szkoła Letnia Fizyki Plazmy w roku 2012

24-01-2012

Szkoła Letnia Fizyki Plazmy w roku 2012

Organizator szkoły, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, zaprasza wszystkich zainteresowanych magistrantów i doktorantów kierunku fizyki oraz kierunków pokrewnych na tygodniowe wykłady do Kudowy Zdroju. Szeroki zakres tematyki, począwszy od...

Czytaj więcej

Summer School on Plasma Physics in Kiten, Bulgaria

12-01-2012

Summer School on Plasma Physics in Kiten, Bulgaria

Organizowana przez Uniwersytet w Sofii, tygodniowa Szkoła Letnia z fizyki plazmy odbywa się co dwa lata. Tematyka obejmuje podstawy fizyki plazmy, fizyki i technologii materiałowej, badań fuzyjnych: modelowania i diagnostyki...

Czytaj więcej
Początek strony