Fuzja na uczelni

Oferta staży w ITER

ITER Organization, realizująca projekt budowy eksperymentalnego reaktora fuzji termojądrowej, proponuje możliwość płatnych praktyk dla studentów na każdym poziomie kształcenia (tj. studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie).

Staże trwają do sześciu miesięcy z możliwością przedłużenia do jednego roku (w zależności od kategorii stażu).

Oferowana jest szeroka gamę tematów staży. Informacje dotyczące programu praktyk w ITER przedstawione są w broszurze Welcome Booklet for Interns.

Otwarcie kampanii stażowej 2024 przewidziane jest w połowie lutego 2024 roku. Informacje dostępne będa na stonie https://www.iter.org/jobs/internships.

 

Oferta staży w Fusion for Energy

Program staży Fusion for Energy (F4E) promuje szkolenia w dziedzinie syntezy jądrowej w obszarach technicznych i wsparcia. Celem jest umożliwienie absolwentom uczelni wyższych wniesienia wkładu w prace F4E i zdobycia doświadczenia zawodowego z pierwszej ręki.

Fusion for Energy jest organizacją odpowiedzialną za wkład Europy w ITER - największe na świecie partnerstwo naukowe, którego celem jest wykazanie, że synteza termojądrowa jest realnym i zrównoważonym źródłem przyszłej energii na świecie.

Zaproszenie do składania wniosków w sprawie staży F4E 2024/25 zostanie ogłoszone w pierwszej połowie 2024 r. na stronie F4E

Asocjacja FuseNet ma na celu stworzenie zintegrowanego programu edukacji w dziedzinie fizyki i technologii fuzji jądrowej w Europie i nie tylko. Rozpoczęła swoją działalność w październiku 2008 roku wówczas jako projekt FuseNet. W asocjację projekt przekształcił się w 2010 roku.

Program asocjacji obejmuje edukację z fizyki na poziomie szkoły średniej, studiów licencjackich, magisterskich aż do doktoranckich, z silnym naciskiem na współpracę z instytutami fuzyjnymi i wyższymi uczelniami w całej Europie.

FuseNet prowadzi platformę www.fusenet.eu w celu:

 1. Koordynowania działań
 2. Inicjowania, stymulowania i wprowadzania w życie działań edukacyjnych na skalę ogólnoeuropejską
 3. Wymiany i propagowania informacji na temat edukacji w zakresie fuzji jądrowej

Dziedziny działalności FuseNetu :

 1. Strona internetowa FuseNet, poprzez którą rozprzestrzeniane są informacje o edukacji w dziedzinie fuzji jądrowej
 2. Opracowanie bazy danych na temat możliwości indywidualnego kształcenia w zakresie fuzji jądrowej
 3. Opracowanie bazy materiałów dydaktycznych do doświadczeń ‘hands-on’
 4. Wsparcie związane z wyjazdami naukowców do instytutów za granicą

Budżet asocjacji FuseNet składa się zarówno z dofinansowania ze strony Komisji Europejskiej, jak również ze składek członkowskich. Jego członkami są ponad 50 ośrodków naukowych, w tym Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie.

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy reprezentuje polskie środowisko naukowe pracujące w dziedzinie fuzji w asocjacji FuseNet. Aktywność IFPiLM w ramach tego projektu skupia się przede wszystkim na organizowaniu Letniej Szkoły Fizyki Plazmy w Kudowie Zdroju.

I/ Studia magisterskie:

1. Erasmus Mundus

European Master In Nuclear Fusion Science and Engineering Physics (FUSION-EP)

Erasmus Mundus Master Courses to czterosemestralne studia w dwóch różnych uniwersytetach w dwóch krajach, zakończone dyplomem łączonym z tych uniwersytetów. Dwa pierwsze semestry w uniwersytecie A, a trzeci i czwarty semestr w uniwersytecie B. Celem programu jest zapewnienie wysokospecjalistycznej edukacji w dziedzinie fizyki inżynierskiej nastawionej przede wszystkim na badania w zakresie fuzji jądrowej.

Uniwersytety biorące udział w projekcie: Universiteit Gent, Belgium (jako Koordynator); Université de Lorraine, Nancy, France; Universidad Complutense de Madrid, Spain; Universidad Carlos III de Madrid, Spain; Universität Stuttgart, Germany.

Ogólny program studiów podzielony został na 3 obszary: fizyka plazmy, komputerowe metody fizyki, technologie plazmowe.

Więcej informacji na stronie www.em-master-fusion.org


2. Universities in France

French Master track Fusion

Dwuletni program studiów prowadzony przez państwowe i prywatne instytuty naukowe we Francji usytuowane w czterech geograficznych rejonach Francji: Ile de France (4), Bordeaux (2), Nancy (2), Marseille (4).

I semestr studiów dla wszystkich studentów jest jednolity, w którym uczą się podstaw fizyki plazmy, a także poznają naukowe i techniczne aspekty fuzji. Począwszy od II semestru do końca IV semestru kształcenie odbywa się w jednej z trzech kategorii: a/ magnetyczne utrzymanie plazmy (MCF); b/ inercyjne utrzymanie plazmy (ICF); c/ fizyka i technologia fuzji (PCF)

Więcej informacji o programie na stronie: www.sciences-fusion.fr

3. Eindhoven University (Netherlands)

Master of Science programme ‘Science and Technology of Nuclear Fusion’

Jest to dwuletni program studiów magisterskich w Technical University w Eindhoven w Holandii. Po ukończeniu tych studiów absolwent otrzymuje tytuł 'Master of Science and Technology of Nuclear Fusion'. Dla ambitnych studentów uniwersytet umożliwia uzyskanie ‘podwójnego dyplomu'.

Więcej informacji na stronie: www.tue.nl

4. 
York University (United Kingdom)

York University Fusion Master (1 rok)

Uniwersytet w Yorku proponuje 12-miesięczny program studiów magisterskich. Kształcenie skoncentrowane jest w dwóch głównych dziedzinach: magnetyczne utrzymanie plazmy (MCF) i inercyjne utrzymanie plazmy (ICF).

Więcej informacji na stronie: www.york.ac.uk

5. University of Rome (Italy)

2nd Level Master course in Fusion Energy Science and Engineering

Studia magisterskie II stopnia z Fuzji Jądrowej i Inżynierii na Uniwersytecie w Rzymie. Program studiów magisterskich podzielony został na trzy części: 440 godzin, czyli 5 miesięcy, wykładów dydaktycznych; 4 miesiące praktyk w laboratoriach we Włoszech bądź za granicą; przygotowanie pracy magisterskiej i egzaminy końcowe.

Więcej informacji na stronie: masterfusioneregy.com

6. Czech University Prague/IPP in Prague (Czech Republic)

Master course in Physics and Technology of Thermonuclear Fusion (PTTF) 

Dwuletnie inżynierskie studia magisterskie z Fizyki i Technologii Syntezy Termojądrowej na Uniwersytecie w Pradze. Kurs studiów magisterskich składa się z trzech części: teorytycznej, fizyki eksperymentalnej i technologii syntezy jądrowej. W programie studiów przewidziane są specjalistyczne zajęcia laboratoryjne podczas których realizowane będą indywidualne projekty studentów. Wyniki uzyskane w trakcie tych projektów mogą być opublikowane w czasopismach naukowych. Dodatkowo, studenci będą mieli okazję pracować na tokamaku Golem, który od niedawna znajduje się na uczelni.

Więcej informacji na stronie: physics.fjfi.cvut.cz

II/ Studia doktoranckie:


1. Universities of York, Durham, Liverpool and Manchester

UK Fusion Doctoral Training Network (Universities of York, Durham, Liverpool and Manchester)

Program jest realizowany przy współpracy uniwersytetów i instytutów naukowych w Wielkiej Brytanii, prowadzących badania w dziedzinie fuzji jądrowej. Tematyka obejmuje następujące dziedziny związane z fuzją jądrową: nauka o materiałach, fizyka plazmy, fizyka jądrowa, technologia, fizyka laserów itp. Studenci uczestniczą w eksperymentach związanych z tokamakami MAST i JET w Culham w Oxfordshire, w Rutherford Appleton Laboratory w dziale Central Laser Facility oraz w laboratoriach wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia komputerowe. 

Więcej informacji na stronie: www.york.ac.uk


2. Erasmus Mundus Doctoral College

European Doctoral College in Nuclear Fusion Science and Engineering

Trzyletni program studiów doktoranckich z fuzji jądrowej i inżynierii oferowany przez 26 europejskich instytucji partnerskich reprezentujących 9 państw, organizację Iter i 14 partnerów stowarzyszonych z Chin, Japonii, Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji na stronie: www.em-fusion-dc.org

 
3.  Max-Planck-Institute for Plasma Physics

International Helmholtz Graduate School for Plasma Physics

Intencją programu jest przygotowanie doktorantów do pracy w dziedzinach związanych z syntezą jądrową. Podyplomowe kształcenie jest dobrze zorganizowane i dostosowane do potrzeb doktorantów.

Więcej informacji na stronie: www.ipp.mpg.de

 1. Kudowa Zdrój

Letnia Szkoła Fizyki Plazmy w Kudowie-Zdroju

Organizowana co dwa lata przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Szkoła przeznaczona jest dla młodych naukowców z całego świata i dotyczy badań nad energią fuzji jądrowej, eksperymentów plazmowych, diagnostyki plazmy i technologii fuzji.  Uczestnicy nie muszą mieć żadnego wstępnego przygotowania z fizyki plazmy. Podczas specjalnych sesji uczestnicy przedstawiają wyniki swoich prac badawczych w krótkich wystąpieniach (20-30 minut).

Kolejna już 17. edycja szkoły odbędzie się w dniach 3 -7 czerwca 2024 roku w Kudowie-Zdrój.

Więcej informacji o szkole można uzyskać na stronie: kudowaschool.ipplm.pl

 1. Carolus Magnus Summer School on Plasma Physics

Carolus Magnus Summer School on Plasma and Fusion Energy Physics

Szkoła trwa 2 tygodnie i jest organizowana przez Stowarzyszenie "Trilateral Euregio Cluster" (TEC), w skład którego wchodzą takie instytuty jak The Institute for Energy Research/ Plasma Physics at Research Centre Jülich, the FOM-Institute for Plasma Physics Rijnhuizen oraz the Laboratory for Plasma Physics of the ERM/KMS Brussels.
Szkoła Carolus Magnus Summer School jest poświęcona teoretycznym i doświadczalnym aspektom plazmy wysokotemperaturowej. Co roku jest wybierany jeden dział z fizyki lub technologii plazmy do dokładniejszego opracowania. 

Letnia Szkoła Carolus Magnus jest głównie dedykowana dla doktorantów, jak również dla studentów, którzy staną się doktorantami zaraz po zakończeniu kursu. W szkole bierze udział około 50-60 studentów z całego świata. Wykłady prowadzi około 30 wykładowców, w większości pracownicy TEC.

Carolus Magnus Summer School odbywa się co 2 lata. Kolejna edycja CMSS wstępnie zaplanowana jest na lato 2024 roku w Belgii.

Więcej informacji: Carolus Magnus Summer School on Plasma Physics

 

 1. Culham Plasma Physics Summer School

Culham Plasma Physics Summer School

Coroczna Szkoła Letnia trwa 2 tygodnie i jest prowadzona w Culham koło Oksfordu przez Culham Science Centre, macierzysty ośrodek Euratom/UKAEA Fusion Association. Uczestnicy nie muszą mieć żadnego wstępnego przygotowania z fizyki plazmy. Uczestnikami są studenci 50 krajów. Średnio około dwie trzecie pochodzi spoza Wielkiej Brytanii. Wykładowcami są pracownicy wiodących instytutów fuzyjnych, astrofizyki i badań kosmicznych z Wielkiej Brytanii oraz z całej Europy.

61. edycja tej szkoły zaplanowana jest na 15-25 lipca 2024 r.

Więcej informacji: Culham Plasma Physics Summer School 

 

 1. IPFN PlasmaSurf

IPFN PlasmaSurf

PlasmaSurf to coroczna szkoła letnia poświęcona fizyce plazmy, intensywnym laserom i fuzji jądrowej, której gospodarzem jest Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear (IPFN), jednostka badawcza Instituto Superior Técnico, Uniwersytetu w Lisbonie.

Przeznaczony dla studentów inżynierii i fizyki licencjackiej oraz magisterskiej, jest dobrą okazją do zdobycia wiedzy w perspektywie przyszłej kariery lub poszerzeniu wiedzy z zakresu fizyki. Główny program szkoły przewiduje zapoznanie się z tokamakiem ISTTOK i Laboratorium Intensywnych Laserów. Oferowane są również zajęcia na świeżym powietrzu - w tym surfing.

Następna szkoła letnia PlasmaSurf odbędzie się w dniach 14-20 lipca 2024 roku. 

Więcej informacji: IPFN PlasmaSurf, Portugal 

 

 1. Summer School on Plasma Physics in Kiten, Bulgaria

Summer School on Plasma Physics in Kiten, Bulgaria

Organizowana przez Uniwersytet w Sofii, tygodniowa Szkoła Letnia z fizyki plazmy odbywa się co dwa lata. Tematyka obejmuje podstawy fizyki plazmy, fizyki i technologii materiałowej, badań fuzyjnych: modelowania i diagnostyki oraz technologii urządzeń fuzyjnych. Uczestnicy nie muszą mieć żadnego wstępnego przygotowania z fizyki plazmy.   

Kolejna edycja odbędzie się w dniach 24-30 czerwca 2024 roku.

Więcej informacji: Summer School on Plasma Physics in Kiten, Bulgaria

 

 1. Karlsruhe International School on Fusion Technologies

Karlsruhe International School on Fusion Technologies

Dwutygodniowa szkoła organizowana corocznie od 2007 roku przez KIT (Karlsruhe Institute of Technology). W roku 2018 miała miejsce jużpo raz dwunasty. Program szkoły przewiduje wykłady, warsztaty oraz ćwiczenia laboratoryjne. Tematyka obejmuje przegląd i omówienie technologii urządzeń fuzyjnych. Najbardziej polecana dla inżynierów pracujących przy eksperymentach plazmowych.  

Wśród społeczności fuzyjnej jest uważana za najbardziej zaawansowaną szkołę letnią. Wskazane jest aby uczestnik tej szkoły odbył przeszkolenie wcześniej w innej europejskiej szkole z fuzji nie wymagającej żadnej wstępnej wiedzy z fizyki plazmy.   

Kolejna edycja Karlsruhe International School on Fusion Technologies odbędzie się w dniach 10 - 18 kwietnia 2024 roku.

Więcej informacji: Karlsruhe International School on Fusion Technologies

 

 1. IPP Summer University on Plasma Physics and Fusion Research

IPP Summer School on Plasma Physics and Fusion Research  

Tygodniowa szkoła odbywa się corocznie w Max-Planck Institute for  Plasma Physics (IPP) w Greifswald w Niemczech. Letni Uniwersytet obejmuje fizykę plazmy ze szczególnym naciskiem  na fuzję jądrową. Główne omawiane działy:

 • Podstawy fizyki plazmy i fuzji  jądrowej
 • Kinetyczny i  magnetyczno-hydrodynamiczny opis plazmy
 • Podstawy teoretyczne i  doświadczalne tokamaka i stelaratora
 • Systemy grzewcze i diagnostyka urządzeń fuzyjnych
 • Oddziaływanie ze ścianą komory, badania materiałowe
 • Fuzja a bezpieczeństwo i ochrona środowiska
 • Fuzja inercyjna
 • Plazma w kosmosie
 • ITER i następny krok do elektrowni  plazmowej

Kolejna edycja tej Szkoły Letniej odbędzie się w jesienią 2024 roku.

Więcej informacji: IPP Summer University on Plasma Physics and Fusion Research

 

 1. SUMTRAIC (Prague, Czech Republic)

SUMTRAIC - International Summer Training Course on Experimental Plasma Physics

SUMTRAIC jest eksperymentalną letnią szkołą fizyki plazmy (SUMmer TRAIning Course) organizowaną corocznie w Instytucie Fizyki Plazmy Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (IPP CAS).

Głównym punktem programu szkoły jest bezpośrednie zaangażowanie uczestników w przetwarzanie i analizę danych eksperymentalnych z tokamaka COMPASS lub nawet udział w eksperymentach. COMPASS jest jednym z wiodących urządzeń wśród mniejszych tokamaków na świecie, z programem eksperymentalnym skupionym na oddziaływaniu plazma-ściana, fizyce plazmy brzegowej, trybie H i elektronach rozbiegowych.

Kolejna szkoła planowana jest na 2024 rok.

Więcej informacji: SUMTRAIC, International Summer Training Course on Experimental Plasma Physics

 

 1. ITER International School

ITER International School, Aix-en-Provence, Francja

Międzynarodowa Szkoła ITER organizowana jest regularnie w celu umożliwienia młodym naukowcom i inżynierom zapoznania się ze stymulującą, wielodyscyplinarną i pełną wyzwań dziedziną, jaką jest synteza jądrowa.

W ciągu pięciu dni szkoła organizuje wykłady prowadzone przez czołowych specjalistów z organizacji badawczych zrzeszonych w ITER i z organizacji ITER, stymulujące sesje dyskusyjne oraz możliwość przedstawienia przez studentów własnych badań w formie prezentacji plakatów.

Gospodarzami i organizatorami Szkoły są wspólnie Uniwersytet Aix-Marseille i organizacja ITER, a zajęcia odbywają się na przemian w Aix-en-Provence we Francji i w siedzibach członków ITER. Od 2007 r. odbyło się 12 edycji, w których poruszono szeroki zakres zagadnień z dziedziny fizyki i techniki, mających zasadnicze znaczenie dla powodzenia projektu ITER.

Więcej informacji: ITER International School, Aix-en-Provence, Francja

 

 1. PhDiaFusion Summer School

PhDiaFusion Summer School

Letnia Szkoła Diagnostyki Plazmy PhDiaFusion to wydarzenie naukowe organizowane co dwa lata, przez CEA Cadarache (Francja) i Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), przeznaczone dla studentów oraz ich opiekunów w duchu idei "mistrz i uczeń".

Pomiary diagnostyczne są niezbędne w eksperymentach plazmowych do wnioskowania o odpowiednich właściwościach plazmy, zarówno dla interpretacji fizycznej, jak i dla kontroli w czasie rzeczywistym. W nowoczesnych urządzeniach termojądrowych, takich jak ITER, DEMO, czy obiekt neutronowy DONES, ogromna ilość generowanych danych może wymagać szybkich i wydajnych procesów wnioskowania o fizycznych wielkościach przy rozsądnym koszcie obliczeniowym. Zastosowanie sztucznej inteligencji może być bardzo pomocne w osiągnięciu tego celu poprzez zasilanie systemów uczących się danymi eksperymentalnymi i/lub wynikami symulacji.

Kolejna edycja PhDiaFusion planowana jest na rok 2025.

Więcej informacji: PhDiaFusion Summer School

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

61st Culham Plasma Physics Summer School

01-02-2024

61st Culham Plasma Physics Summer School

Trwa nabór wniosków do 61. Culham Plasma Physics Summer School, która odbędzie się w Culham w dniach 15–25 lipca 2024 r. Celem szkoły jest zapewnienie studentom i nowym rekrutom wprowadzenia do podstawowych zasad fizyki...

Czytaj więcej

Studia magisterskie FUSION-EP

29-01-2024

Studia magisterskie FUSION-EP

Do 15 lutego 2024 roku jest możliwość skłądania wniosków o stypendium w programie magisterskim FUSION-EP (European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics), który rozpocznie się jesienią 2024 roku. FUSION-EP to...

Czytaj więcej

5 stypendiów podoktoranckich Monaco-ITER

23-01-2024

5 stypendiów podoktoranckich Monaco-ITER

Rozpoczęła się kampania rekrutacyjna na stypendia podoktorskie Monaco-ITER na lata 2024-2026. Poszukujemy najlepszych kandydatów z doskonałym doświadczeniem w zakresie kreatywności i osiągnięć. Możliwości badawcze istnieją w wielu obszarach nauki i...

Czytaj więcej

8th EIROforum School on Instrumentation

07-12-2023

8th EIROforum School on Instrumentation

  8thEIROforum School on Instrumentation odbędzie się w dniach 13–17 maja 2024 r., a gospodarzami będą ESO i EUROfusion w Garching koło Monachium w Niemczech. ESI jest organizowane wspólnie przez Grupę Roboczą ds....

Czytaj więcej

Zgłoś swój udział w 17. edycji Letniej Szkoły Fizyki Plazmy!

05-12-2023

Zgłoś swój udział w 17. edycji Letniej Szkoły Fizyki Plazmy!

Zapraszamy do udziału w 17. edycji Letniej Szkoły Fizyki Plazmy organizowanej przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Wydarzenie odbędzie się w Kudowie-Zdroju w dniach 3-7 czerwca 2024 roku. Kudowa Summer School...

Czytaj więcej

Konkurs na najlepszą pracę Magisterską 2023 związaną z fuzją jądrową

29-11-2023

Konkurs na najlepszą pracę Magisterską 2023 związaną z fuzją jądrową

FuseNet aby wspierać i pobudzać rozwój w badaniach nad fuzją jądrową, przyznaje nagrody za prace magisterskie studentom, którzy napisali wyjątkowe prace przeprowadzone w Europie lub we współpracy z instytucjami międzynarodowymi. Nagrody są wyrazem...

Czytaj więcej

Wydarzenie doktoranckie FuseNet

02-06-2023

Wydarzenie doktoranckie FuseNet

Jeśli jesteś doktorantem w dziedzinie syntezy jądrowej, to jest to wydarzenie dla Ciebie. Dołącz do innych doktorantów z całej Europy w sierpniu w Lozannie w Szwajcarii! Coroczne PhD Event organizowane przez Europejską Sieć Edukacyjną Fusion...

Czytaj więcej

Wstępny kurs fizyki plazmy

12-05-2023

Wstępny kurs fizyki plazmy

W dniach od 5 do 15 czerwca 2023 r. Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) będzie gospodarzem intensywnego wirtualnego kursu z fizyki plazmy i nauk o energii termojądrowej, prowadzonego przez światowej...

Czytaj więcej

Granty inżynieryjne EUROfusion

04-05-2023

Granty inżynieryjne EUROfusion

Europejskie Konsorcjum na rzecz Rozwoju Energii Termojądrowej,  EUROfusion , ogłosiło zaproszenie do składania  wniosków o granty inżynieryjne EUROfusion 2024 . Granty te zapewniają finansowanie dla maksymalnie dwudziestu wybitnych inżynierów rozpoczynających karierę zawodową na prowadzenie projektów...

Czytaj więcej

Możliwość składania wniosków na Międzynarodową Szkołę Fusion JT-60SA

10-04-2023

Możliwość składania wniosków na Międzynarodową Szkołę Fusion JT-60SA

Nowa Międzynarodowa Szkoła Fuzji JT-60SA (JIFS), finansowana i zorganizowana wspólnie przez japońskie Narodowe Instytuty Nauki i Technologii Kwantowej (QST) oraz EUROfusion, ma na celu przygotowanie nowej generacji fizyków i inżynierów...

Czytaj więcej

Granty badawcze EUROfusion Bernard Bigot

10-04-2023

Granty badawcze EUROfusion Bernard Bigot

Europejskie Konsorcjum na rzecz Rozwoju Energii Termojądrowej EUROfusion ogłosiło nabór wniosków do kolejnej rundy  EUROfusion Bernard Bigot Researcher Grants, która sfinansuje dziesięciu wybitnym naukowcom rozpoczynającym karierę naukową projekty badawcze rozpoczynające się w pierwszej...

Czytaj więcej

Culham Summer School 2023

08-03-2023

Culham Summer School 2023

W dniach 17 - 27 lipca 2023 roku w Culham Science Centre w Oxfordshire (Wielka Brytania).odbędzie się 60th Culham Plasma Physics Summer School. Celem Szkoły Letniej jest wprowadzenie do podstawowych zasad fizyki...

Czytaj więcej

Letnia Szkoła Diagnostyki Plazmy PhDiaFusion 2023

17-02-2023

Letnia Szkoła Diagnostyki Plazmy PhDiaFusion 2023

Letnia Szkoła Diagnostyki Plazmy PhDiaFusion to wydarzenie naukowe organizowane co dwa lata, przez CEA Cadarache (Francja) i Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), przeznaczone dla studentów oraz ich opiekunów w duchu...

Czytaj więcej

MT-28: Ogłoszono program dla studentów

31-01-2023

MT-28: Ogłoszono program dla studentów

28. Międzynarodowa Konferencja Technologii Magnetycznych (MT-28) zostanie zorganizowana przez Organizację ITER oraz Francuską Komisję Energii Alternatywnych i Energii Atomowej (CEA) w Aix-en-Provence we Francji, w dniach od 10 do 15...

Czytaj więcej

Możliwość składania wniosków w programie magisterskim Fusion-EP

09-01-2023

Możliwość składania wniosków w programie magisterskim Fusion-EP

Do 15 lutego 2023 roku jest możliwość skłądania wniosków o stypendium w programie magisterskim FUSION-EP, który rozpocznie się jesienią 2023 roku. Kandydaci powinni posiadać tytuł licencjata lub być w trakcie jego uzyskiwania...

Czytaj więcej

Oferta staży w ITER

25-11-2022

Oferta staży w ITER

ITER Organization, realizująca projekt budowy eksperymentalnego reaktora fuzji termojądrowej, ogłosiła otwarcie 66 stanowisk dla praktykantów. Aplikowanie na 6-miesięczne płatne praktyki możliwe jest dla studentów na każdym poziomie kształcenia, po ukończeniu 1....

Czytaj więcej

IFMIF-DONES School on Science and Technology

09-11-2022

IFMIF-DONES School on Science and Technology

Uniwersytet w Granadzie w Hiszpanii oraz konsorcjum IFMIF-DONES España wspólnie organizują 1st DONES Xcitech School, która odbędzie się w dniach 23-28 kwietnia 2023 roku w Grenadzie w Hiszpani. Kurs Xcitech jest...

Czytaj więcej

FuseNet Master Event

21-10-2022

FuseNet Master Event

22 listopada, FuseNet organizuje drugi FuseNet Master Event! Zapraszamy wszystkich studentów studiów magisterskich z dziedzin związanych z fuzją do wzięcia udziału w tym wydarzeniu online. Wydarzenie będzie interesujące zarówno dla...

Czytaj więcej

Europejski Dzień Nauczyciela Fusion: 14 października

07-09-2022

Europejski Dzień Nauczyciela Fusion: 14 października

Europejska sieć edukacyjna FuseNet, organizuje trzeci doroczny Europejski Dzień Nauczyciela Fusion w dniu 14 października 2022 roku. Otwarte dla wszystkich nauczycieli nauk ścisłych i fizyki szkół średnich w Europie, w...

Czytaj więcej

16. edycja Kudowa Summer School

17-06-2022

16. edycja Kudowa Summer School

Zakończyła się 16. edycja Letniej Szkoły Fizyki Plazmy Kudowa Summer School „Towards Fusion Energy”. W wydarzeniu zorganizowanym przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w dniach 6-10 czerwca w Kudowie-Zdroju...

Czytaj więcej

Księstwo Monako i ITER ogłaszają stypendia podoktoranckie

07-02-2020

Księstwo Monako i ITER ogłaszają stypendia podoktoranckie

Na mocy porozumienia między Księstwem Monako i organizacją ITER  po raz kolejny przyznawane są stypendia podoktoranckie. Pozwalają one młodym naukowcom uczestniczyć w jednym z wielkich wyzwań naukowych i technicznych XXI wieku oraz...

Czytaj więcej

Szkoła Letnia w Kudowie-Zdroju 2020

25-11-2019

Szkoła Letnia w Kudowie-Zdroju 2020

Organizator szkoły, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, zaprasza wszystkich zainteresowanych magistrantów i doktorantów kierunku fizyki oraz kierunków pokrewnych na tygodniowe wykłady do Kudowy Zdroju. Szeroki zakres tematyki, począwszy od...

Czytaj więcej

ICTP-IAEA Workshop on Radiation Damage in Nuclear Systems

21-10-2019

ICTP-IAEA Workshop on Radiation Damage in Nuclear Systems

From May 11th to May 22nd, in Trieste, Italy, a Workshop on Radiation Damage in Nuclear Systems: From Bohr To Young is jointly organised by the Abdus Salam International Centre for Theoretical...

Czytaj więcej

PlasmaSurf Summer School 2019

21-03-2019

PlasmaSurf Summer School 2019

PlasmaSurf to letnia szkoła fizyki plazmy, laserów dużej mocy i syntezy jądrowej, prowadzona przez Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear (IPFN) w Hiszpanii. Szkoła ta skierowana jest do młodych naukowców,...

Czytaj więcej

56th Culham Plasma Physics Summer School

01-03-2019

56th Culham Plasma Physics Summer School

Culham Plasma Physics Summer School jest prowadzona w Culham koło Oksfordu przez Culham Science Centre i trwa 2 tygodnie. Wykładowcami są pracownicy wiodących instytutów fuzyjnych, astrofizyki i badań kosmicznych z...

Czytaj więcej
Początek strony