Events Calendar

"Nierównowagowe dynamo hydromagnetyczne", dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN, Zakład Magnetyzmu (Geoelektromagnetyzm) Instytutu Geofizyki PAN

Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej: w sali seminaryjnej IFPiLM (ul. Hery 23, Warszawa) oraz przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams.

Link do spotkania: https://tiny.pl/c54w4

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Research projects carried out at the IPPLM are funded by the Polish Ministry of Education and Science, the National Science Centre and by the European Commission within the framework of EUROfusion Consortium under grant agreement No 633053. Financial support comes also from the International Atomic Energy Agency, European Space Agency and LaserLab Consortium as well as from the Fusion for Energy Agency.

Go to top