Warszawa, 2 grudnia 2022 r.

 
 

KOMUNIKAT O WYNIKU KONKURSU
na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy
w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie

  

 

Komisja konkursowa informuje, że w konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy ogłoszonego w dniu 14 października 2022 r., rekomenduje kandydaturę: dr. Łukasza Syrockiego

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony