Dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy

INSTYTUCJA:  Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego 
ADRES: ul. Hery 23, 01-497 Warszawa
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA:  fizyka
DATA OGŁOSZENIA: 21.10.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 7.11.2022
LINK DO STRONY: www.ifpilm.pl
SŁOWA KLUCZOWE: spektroskopia plazmy, fizyka atomowa, fizyka komputerowa, diagnostyka plazmy, modelowanie numeryczne
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: 16.11.2022
 
 
OPIS:

Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe (magister) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki fizyczne).

WYMAGANIA:

 • Praktyczna znajomość języków programowania: C, C++ i Python.
 • Znajomość pakietów do analizy i wizualizacji danych: ROOT, NumPy, SciPy, Matplotlib.
 • Znajomość fizyki atomowej, podstaw fizyki plazmy, podstaw spektroskopii; zagadnień dotyczących fizyki/spektroskopii oraz modelowania numerycznego w tym kierunku.
 • Umiejętność pracy w środowisku Linux.
 • Dodatkowe umiejętności: znajomość pakietów Geant4 i Garfield++.
 • Dodatkowe umiejętności: umiejętność pracy w zespole.

ZAKRES PRAC:

Udział w realizacji szeroko zakrojonych projektów badawczych prowadzonych przez IFPiLM dotyczących opracowania i zastosowania detektorów promieniowania rentgenowskiego w zakresie fizyki plazmy. Praca polegać będzie na symulacji zjawisk występujących w detektorach gazowych oraz analizie danych symulacyjnych i eksperymentalnych.

IFPiLM oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat,
 • pracę w zespole skupiającym zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców,
 • podnoszenie kwalifikacji i możliwość szybkiego rozwoju naukowego,
 • udział we współpracy naukowej realizowanej w ważnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą,
 • prywatną opiekę medyczną.

I Kandydat na stanowisko pracownika naukowego powinien spełnić następujące kryteria:

 1. Korzystać z pełni praw publicznych.
 2. Posiadać tytuł zawodowy: magister.
 3. Posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej.
 4. Znać język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.

II Kandydat na stanowisko pracownika naukowego  powinien przedstawić następujące dokumenty i pisma:

 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta.
 2. List motywacyjny.
 3. Szczegółowy życiorys naukowy, w tym informację o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym.
 4. Dyplom ukończenia studiów.
 5. Materiały poświadczające posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego przydatnych do realizacji prac określonych w ofercie konkursowej.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kwalifikacje kandydata ocenia Komisja Konkursowa na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów oraz opinii kierownika zakładu (laboratorium), w którym kandydat ma być zatrudniony. Dodatkowo kierownik zakładu i/lub Komisja Konkursowa mogą zaprosić kandydata na rozmowę.

Wzory oświadczeń oraz zobowiązania można ściągnąć ze strony:
https://www.ifpilm.pl/praca-w-instytucie/957-wzory-oswiadczen-oraz-zobowiazania    

Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata o przedstawienie dodatkowych materiałów dotyczących jego kwalifikacji i dorobku naukowego, takich jak:

 1. Opinia/opinie pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego.
 2. Poświadczone wyniki uzyskane podczas studiów magisterskich.
 3. Inne materiały.

Kandydat może przedstawić inne dodatkowe materiały poświadczające jego kwalifikacje, dorobek naukowy i informacje o jego zainteresowaniach niedotyczących badań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

DOKUMENTY należy składać do 7.11.2022 do godziny 15.00 w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego (sekretariat), ul. Hery 23, 01-497 Warszawa z dopiskiem na kopercie „KONKURS – asystent ZFJiSP” lub przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości: „KONKURS – asystent ZFJiSP”.

 

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony