Dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy

INSTYTUCJA:  Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego 
ADRES: ul. Hery 23, 01-497 Warszawa
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA:  nauki fizyczne
DATA OGŁOSZENIA: 14.10.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.11.2022
LINK DO STRONY: www.ifpilm.pl
SŁOWA KLUCZOWE: fizyka plazmy, fizyka atomowa, fizyka jądrowa, modelowanie numeryczne, hydrodynamika
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: 2.12.2022
 
 
OPIS:

Kandydat powinien legitymować się stopniem naukowym doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki fizyczne).

WYMAGANIA:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy naukowej na stanowisku adiunkta.
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych plazmy niskotemperaturowej i wysokotemperaturowej generowanej w reaktorach termojądrowych.
 • Znajomość metod numerycznych i umiejętność programowania w języku C++, Fortran i Python
 • Umiejętność programowania równoległego.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie prac specjalistycznych i rozmowę na temat wykonywanych obowiązków.
 • Dodatkowe umiejętności: praktyczna znajomość programów: Maxima, Matlab, Mathematica lub Origin.

ZAKRES PRAC:

Kandydat będzie prowadził pracę badawczą w zakresie fizyki plazmy, w obszarze modelowania zjawisk zachodzących w urządzeniach termojądrowych typu tokamak lub stellarator w ramach projektów badawczych prowadzonych przez IFPiLM. Zatrudniony pracownik będzie m.in.: prowadził analizy numeryczne procesów fizycznych zachodzących w plazmie centralnej i brzegowej istniejących urządzeń fuzyjnych; programował w języku FORTRAN i C++; tworzył, weryfikował i sprawował nadzór nad wielopłynowymi kodami numerycznymi opisującymi plazmę fuzyjną w tokamakach; publikował w renomowanych czasopismach naukowych swoje badania naukowe z przeprowadzonych analiz numerycznych; uczestniczył i prezentował rezultaty swoich badań na międzynarodowych spotkaniach roboczych, konferencjach; uczestniczył w kampaniach analitycznych i eksperymentalnych prowadzonych w zagranicznych ośrodkach badawczych; przygotowywał raporty roczne z przeprowadzonych badań dla pracodawcy i międzynarodowych instytucji biorących udział w badaniach.

IFPiLM oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat,
 • pracę w zespole skupiającym zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców (w tym doktorantó),
 • podnoszenie kwalifikacji i możliwość szybkiego rozwoju naukowego,
 • udział we współpracy naukowej realizowanej w ważnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą,

I Kandydat na stanowisko pracownika badawczo-technicznego powinien spełnić następujące kryteria:

 1. Korzystać z pełni praw publicznych.
 2. Posiadać wykształcenie wyższe.
 3. Posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej.
 4. Znać język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej i komunikowanie się w środowisku zawodowym.

II. Kandydat na stanowisko pracownika badawczo-technicznego powinien przedstawić następujące dokumenty i pisma: 

 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta.
 2. List motywacyjny.
 3. Szczegółowy życiorys naukowy, w tym informację o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym.
 4. Dyplom ukończenia studiów, dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora.
 5. Materiały poświadczające posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego przydatnych do realizacji prac określonych w ofercie konkursowej.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kwalifikacje kandydata ocenia Kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony będzie kandydat, wraz z Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych IFPiLM na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów. Dodatkowo kandydat może zostać zaproszony na rozmowę wstępną.

Wzory oświadczeń oraz zobowiązania można ściągnąć ze strony:
https://www.ifpilm.pl/praca-w-instytucie/957-wzory-oswiadczen-oraz-zobowiazania    

Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata o przedstawienie dodatkowych materiałów dotyczących jego kwalifikacji i dorobku naukowego, takich jak:

 1. Opinia/opinie pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego.
 2. Kopia pracy doktorskiej i dysertacji habilitacyjnej (w zależności od stanowiska, o które się ubiega), opinia promotora lub bezpośredniego opiekuna oraz kierownika studiów doktoranckich (dotyczy stanowiska adiunkta).
 3. Recenzje pracy doktorskiej.
 4. Poświadczone wyniki uzyskane podczas studiów doktoranckich.
 5. Dokumentację potwierdzającą udział we współpracy naukowej ze znaczącymi ośrodkami.
 6. Inne materiały.

Kandydat może przedstawić inne dodatkowe materiały poświadczające jego kwalifikacje, dorobek naukowy i informacje o jego zainteresowaniach niedotyczących badań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

DOKUMENTY należy składać do 10.11.2022 r. do godziny 15:00 Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego (sekretariat), ul. Hery 23, 01-497 Warszawa z dopiskiem na kopercieKonkurs na stanowisko adiunkta w ZFJiSPlub przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomościKonkurs na stanowisko adiunkta w ZFJiSP”.

Przesyłając dokumenty, proszę nie zapomnieć o wpisaniu klauzuli, że Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego może przetwarzać Pana/Pani dane na potrzeby rekrutacji.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony