Komunikat o wyniku konkursu
na stanowisko profesora instytutu
w Zakładzie Technologii Plazmowej
w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie

 

 

Komisja konkursowa informuje, że w konkursie na stanowisko profesora instytutu w Zakładzie Technologii Plazmowej ogłoszonego w dniu 18 stycznia 2022 r., rekomenduje kandydaturę: dr hab. Iraidę Demchenko.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony