Dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

 im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie

  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

 w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy

 

 

INSTYTUCJA:                                             Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

ADRES:                                                       ul. Hery 23, 01-497 Warszawa

STANOWISKO:                                          asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA:                     fizyka

DATA OGŁOSZENIA:                               14.09.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT:               28.09.2021

LINK DO STRONY:                                   www.ifpilm.pl

 

SŁOWA KLUCZOWE:                               fizyka plazmy, fizyka jądrowa, diagnostyka   plazmy, neutronika, synteza termojądrowa

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA:               07.10.2021

 

OPIS:

Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier, magister) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki fizyczne) lub w dziedzinie inżynieryjno-technicznych (automatyka, elektronika i elektrotechnika, energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna). Od kandydata oczekuje się (kryteria opcjonalne):

 ·       znajomości obsługi sprzętu laboratoryjnego i chęci do prowadzenia eksperymentów,

 ·       umiejętności analizowania danych pomiarowych i ich interpretacji,

 ·       umiejętności programowania komputerowego, mile widziana znajomość języka programowania Python,

 ·    znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.   

 

Proponowany zakres prac kandydata:

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach naukowych i eksperymentach, w ramach których wykonywane będą między innymi prace związane ze spektrometrią promieniowania gamma materiałów napromieniowanych w strumieniu neutronów na urządzeniach fuzyjnych (tokamak JET). Kandydat będzie również zaangażowany w wykonywanie obliczeń i symulacji numerycznych z zakresu neutroniki. W ramach wyżej wymienionych prac kandydat będzie odpowiedzialny za analizę wyników (również za pomocą własnych skryptów) oraz tworzenie artykułów naukowych, prezentacji i raportów na ich podstawie.

 

IFPiLM oferuje:

 ·       zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat,

 ·       pracę w zespole skupiającym zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców
(w tym doktorantów),

 ·       podnoszenie kwalifikacji i możliwość szybkiego rozwoju naukowego,

 ·       udział we współpracy naukowej realizowanej w ważnych ośrodkach naukowych
 w kraju i za granicą,

 ·       prywatna opieka medyczna.

 

   I.      Kandydat na stanowisko pracownika naukowego asystenta powinien spełniać następujące kryteria:

 1.     Korzystać z pełni praw publicznych.

 2.     Posiadać tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, magister.

 3.     Posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej.

 4.     Znać język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.

 

II.   Kandydat na stanowisko pracownika naukowego asystenta powinien przedstawić następujące dokumenty i pisma:

 1.     Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta.

 2.     List motywacyjny.

 3.     Szczegółowy życiorys naukowy, w tym informację o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym.

 4.     Dyplom ukończenia studiów (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

 5.     Materiały poświadczające posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego przydatnych do realizacji prac określonych w ofercie konkursowej. 

 6.     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Kwalifikacje kandydata ocenia Komisja Konkursowa na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów oraz opinii kierownika zakładu (laboratorium), w którym kandydat ma być zatrudniony. Dodatkowo kierownik zakładu i/lub Komisja Konkursowa mogą zaprosić kandydata na rozmowę.

 

Wzory oświadczeń oraz zobowiązania można ściągnąć ze strony:
http://www.ifpilm.pl/praca-w-instytucie

 

Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata o przedstawienie dodatkowych materiałów dotyczących jego kwalifikacji i dorobku naukowego, takich jak:

 

1.     opinia/opinie pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego,

2.     poświadczone wyniki uzyskane podczas studiów magisterskich,

3.     inne materiały.

 

Kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej inne dodatkowe materiały poświadczające jego kwalifikacje, dorobek naukowy i informacje o jego zainteresowaniach niedotyczących badań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

 

DOKUMENTY należy składać do 28 września 2021 r. do godziny 14:00 w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego (sekretariat),
ul. Hery 23, 01-497 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie „KONKURS asystent w ZFJiSP -  LDNiPG” lub przesłać e-mailem na adres: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości: „KONKURS asystent w ZFJiSP - LDNiPG”.

 

 

 

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony