Dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

  im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie

 ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

 w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy

 

 

 

INSTYTUCJA:                                              Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

 ADRES:                                                         ul. Hery 23, 01-497 Warszawa

 STANOWISKO:                                            asystent

 DYSCYPLINA NAUKOWA:                       fizyka

 DATA OGŁOSZENIA:                                 29.01.2020

 TERMIN SKŁADANIA OFERT:                 14.02.2020

 LINK DO STRONY:                                     www.ifpilm.pl

 SŁOWA KLUCZOWE:                                 fizyka plazmy, diagnostyka plazmy, spektroskopia, synteza termojądrowa,

 TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA:                 21.02.2020

 

 OPIS:

 

Kandydat powinien legitymować się tytułem zawodowym magistra lub stopniem naukowym w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki fizyczne) i/lub w dziedzinie inżynieryjno-technicznych (automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna). Od kandydata oczekuje się (kryteria opcjonalne):

 

 • znajomości obsługi sprzętu laboratoryjnego i chęci do prowadzenia eksperymentów,
 • umiejętności analizowania danych pomiarowych i ich interpretacji,
 • umiejętności programowania komputerowego, mile widziana znajomość języka programowania Python,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.    

 

Proponowany zakres prac kandydata:

 

Przygotowywanie i uczestnictwo w zespołowych eksperymentach naukowych związanych głównie z oddziaływaniami wiązki laserowej z materią, w szczególności laserową spektroskopią wzbudzeniową (LIBS), analiza wyników (również za pomocą własnych skryptów) i tworzenie artykułów naukowych, prezentacji i raportów na ich podstawie. Udział w projektach międzynarodowych, z możliwością uczestnictwa w zagranicznych eksperymentach.

 

IFPiLM oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat,
 • pracę w zespole skupiającym zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców
  (w tym doktorantów),
 • podnoszenie kwalifikacji i możliwość szybkiego rozwoju naukowego,
 • udział we współpracy naukowej realizowanej w ważnych ośrodkach naukowych
   w kraju i za granicą.

 

      I.      Kandydat na stanowisko pracownika naukowego asystenta powinien spełniać następujące kryteria:

 

 1. Korzystać z pełni praw publicznych.
 2. Posiadać tytuł zawodowy magistra.
 3. Posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej.
 4. Znać język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.

     II.   Kandydat na stanowisko pracownika naukowego asystenta powinien przedstawić następujące dokumenty i pisma:

 

 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta.
 2. List motywacyjny.
 3. Szczegółowy życiorys naukowy, w tym informację o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym.
 4. Dyplom ukończenia studiów, magistra.
 5. Materiały poświadczające posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego przydatnych do realizacji prac określonych w ofercie konkursowej. 
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Kwalifikacje kandydata ocenia Komisja Konkursowa na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów oraz opinii kierownika zakładu (laboratorium), w którym kandydat ma być zatrudniony. Dodatkowo kierownik zakładu i/lub Komisja Konkursowa mogą zaprosić kandydata na rozmowę.

 

Wzory oświadczeń oraz zobowiązania można ściągnąć ze strony:
http://www.ifpilm.pl/praca-w-instytucie

 

Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata o przedstawienie dodatkowych materiałów dotyczących jego kwalifikacji i dorobku naukowego, takich jak:

 

 1. opinia/opinie pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego,
 2. poświadczone wyniki uzyskane podczas studiów magisterskich,
 3. inne materiały.

 

Kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej inne dodatkowe materiały poświadczające jego kwalifikacje, dorobek naukowy i informacje o jego zainteresowaniach niedotyczących badań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

 

DOKUMENTY należy składać do 14 lutego 2020 r. do godziny 14:00 w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego (sekretariat),
ul. Hery 23, 01-497 Warszawa
z dopiskiem na kopercie
KONKURS asystent w ZFJiSP LIBS” lub przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości: „KONKURS asystent w ZFJiSP LIBS”.

 

 

 

 

 

 

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony