Dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

 im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko specjalisty badawczo-technicznego

w Zakładzie Fizyki i Zastosowań Plazmy Laserowej

 

INSTYTUCJA:                                              Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

ADRES:                                                         ul. Hery 23, 01-497 Warszawa

STANOWISKO:                                            specjalista

DYSCYPLINA NAUKOWA:                       fizyka

DATA OGŁOSZENIA:                                 07.03.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT:                  bezterminowo

LINK DO STRONY:                                     www.ifpilm.pl

SŁOWA KLUCZOWE:                                 fizyka plazmy, lasery, fuzja termojądrowa, modelowanie numeryczne

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA:                 w  ciągu 21 dni od momentu złożenia dokumentów

 

OPIS:

Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier, magister) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki fizyczne) / w dziedzinie inżynieryjno-technicznych (automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna). Od kandydata oczekuje się (kryteria opcjonalne):

 • gotowości do realizacji prac badawczych, w zakresie fizyki plazmy, związanych z komputerowym modelowaniem zjawisk i procesów zachodzących w plazmie laserowej, mającej różne zastosowanie, a w szczególności w fuzji laserowej oraz badaniach astrofizycznych,
 • znajomości języków programowania: FORTRAN oraz C/C++,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.

IFPiLM oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat,
 • pracę w zespole skupiającym zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców
  (w tym doktorantów),
 • podnoszenie kwalifikacji i możliwość szybkiego rozwoju naukowego,
 • udział we współpracy naukowej realizowanej w ważnych ośrodkach naukowych
   w kraju i za granicą.

      I.          Kandydat na stanowisko pracownika naukowego powinien spełniać następujące kryteria: 

 1. Korzystać z pełni praw publicznych.
 2. Posiadać wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier, magister).
 3. Posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej.
 4. Znać język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.
 1. Kandydat na stanowisko pracownika naukowego powinien przedstawić następujące dokumenty i pisma: 
 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku specjalisty badawczo-technicznego.
 2. List motywacyjny.
 3. Szczegółowy życiorys naukowy, w tym informację o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym.
 4. Dyplom ukończenia studiów.
 5. Materiały poświadczające posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego przydatnych do realizacji prac określonych w ofercie konkursowej. 
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kwalifikacje kandydata oceniane są na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów oraz opinii kierownika zakładu (laboratorium), w którym kandydat ma być zatrudniony. Dodatkowo kierownik zakładu może zaprosić kandydata na rozmowę.

Wzory oświadczeń oraz zobowiązania można ściągnąć ze strony:
http://www.ifpilm.pl/praca-w-instytucie

Komisja może zwrócić się do kandydata o przedstawienie dodatkowych materiałów dotyczących jego kwalifikacji i dorobku naukowego, takich jak:

 

            1. opinia/opinie pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego,

      2. poświadczone wyniki uzyskane podczas studiów,

      3. inne materiały.

Kandydat może przedstawić inne dodatkowe materiały poświadczające jego kwalifikacje, dorobek naukowy i informacje o jego zainteresowaniach niedotyczących badań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

DOKUMENTY należy składać w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 im. Sylwestra Kaliskiego  (sekretariat), ul. Hery 23, 01-497 Warszawa
z dopiskiem na kopercie
specjalista badawczo-techniczny w ZFiZPL” lub przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości: „specjalista badawczo-techniczny w ZFiZPL”.

 

 

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony