Zakład Technologii Plazmowych

W skład Zakładu wchodzą następujące laboratoria:

Laboratorium PF-1000U – kierownik: dr Ryszard Miklaszewski
Laboratorium Symulowanych Wyładowań Atmosferycznych – kierownik: dr Marian Paduch
Laboratorium Plazmowych Napędów Satelitarnych – kierownik: dr Jacek Kurzyna

Hala

Budynek Zakładu Technologii Plazmowych

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony