PSPWL - Projekty

Naukowcy z PSPWL od wielu lat uczestniczą w międzynarodowych projektach w ramach organizacji EUROfusion, a wcześniej EFDA, których celem jest opanowanie fuzji termojądrowej na potrzeby nowoczesnej energetyki. O historii tych badań można przeczytać tutaj (link).

Obecnie uczestnictwo w projektach skupia się na programie Eurofusion WPPFC: Preparation of efficient PFC operation for ITER and DEMO, który jest kontynuacją poprzednich projektów, jak również przygotowaniem do następnego kroku w badaniach nad implementacją LIBS w tokamakach, po udanej instalacji na tokamaku FTU w ramach projektu MST prowadzonego w latach 2018-2019.

W roku 2019 badania prowadzone w IFPILM w ramach projektu Eurofusion WPPFC: Preparation of efficient PFC operation for ITER and DEMO można podzielić na dwie grupy tematyczne: (1) związane z badaniem retencji izotopów wodoru na próbkach symulujących kodepozyt w reaktorach termojądrowych oraz (2) na eksperymenty mające na celu szczegółowe zbadanie dynamiki plazmy wytworzonej za pomocą lasera dwu-impulsowego z próbek wolframowych (symulujących materiał divertora reaktora ITER), jak również powierzchniowych efektów tych oddziaływań.

Zadanie realizowane w ramach projektu Eurofusion WPMST2: Preparation of exploitation of MSTs były kontynuacją i zarazem ukoronowaniem prac prowadzonych w roku poprzednim, które polegały na wykonaniu pomiarów DP LIBS za pomocą zdalnie sterowanej głowicy na makiecie tokamaka. W roku 2019 wykonany został analogiczny eksperyment, jednak tym razem już wewnątrz tokamaku FTU w celu uzyskania diagnostyki retencji paliwa . Tym samym były to pierwsze na świecie pomiary LIBS wykonane in-situ za pomocą dedykowanego systemu na układzie eksperymentalnego reaktora termojądrowego.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony