Zakład Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy

 

Pracownik Stanowisko ORCID
dr hab. Monika Kubkowska

Kierownik zakładu

Adiunkt

-
mgr Krystyna Jaroszewicz - -
lic. Dominik Stańczak Pracownik badawczo techniczny -

 

Laboratorium Diagnostyki Promieniowania Rentgenowskiego

 

Pracownik Stanowisko ORCID
dr hab. Maryna Chernyshova

Kierownik laboratorium

Profesor instytutu

 
dr Tomasz Czarski Adiunkt -
dr Ewa Kowalska-Strzęciwilk Adiunkt -
dr Karol Malinowski Adiunkt -
mgr Janina Pokorska Asystent naukowy -

 

Laboratorium Badań Plazmy Metodami Spektroskopowymi

 

Pracownik Stanowisko ORCID
dr Agata Chomiczewska 

Kierownik laboratorium

Adiunkt 

 -
mgr Tomasz Fornal Asystent naukowy  -
dr Marta Gruca Adiunkt -
dr hab. Sławomir Jabłoński  Adiunkt  
dr Giuseppe Telesca Adiunkt  
dr Christian Perez von Thun Adiunkt  
mgr Natalia Wendler Asystent naukowy  

 

Laboratorium Numerycznego Modelowania Plazmy

 

 Pracownik Stanowisko ORCID
dr Piotr Chmielewski

Kierownik Laboratorium

Adiunkt

-
dr Krzysztof Gałązka  Adiunkt -
mgr Irena Ivanova-Stanik Asystent naukowy -
mgr Małgorzata Jabłczyńska Asystent naukowy -
dr Grzegorz Pełka Adiunkt -
dr Vincenzo Pericoli-Ridolfini Adiunkt -
dr Michał Poradziński Adiunkt -
dr Włodzimierz Stępniewski  Adiunkt  -

 

Pracownia Spektroskopii Plazmy Wzbudzonej Laserem

 

Pracownik Stanowisko ORCID
dr inż. Paweł Gąsior

Kierownik

Adiunkt

0000-0002-4878-7653
dr Katarzyna Batani Adiunkt 0000-0003-0009-9904
mgr Wojciech Gromelski Asystent naukowy 0000-0003-2683-8453
mgr Patryk Wojtowicz Asystent naukowy -

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony