ZAKŁAD FUZJI JĄDROWEJ I SPEKTROSKOPII PLAZMY

Pracownik

Stanowisko

Telefon 
wewnętrzny

ORCID

dr hab. Maryna Chernyshova

kierownik zakładu, profesor instytutu

75

0000-0002-4149-0259

 

Laboratorium Diagnostyki Promieniowania Rentgenowskiego

 

Pracownik

Stanowisko

 Telefon 
wewnętrzny

ORCID

dr Karol Malinowski

kierownik laboratorium, adiunkt

36

0000-0001-8761-3165

dr Tomasz Czarski

adiunkt

36

0000-0002-9367-6469

mgr inż. Tomasz Fornal

asystent

32

0000-0002-9240-1199

dr Marta Gruca

adiunkt

27

0000-0001-7443-2250

dr hab. Sławomir Jabłoński

profesor instytutu

20

0000-0001-8829-4995

lic. Michał Jagielski

specjalista badawczo-techniczny

 

-

dr Ewa Kowalska-Strzęciwilk

adiunkt

75

0000-0003-1710-9806

Janina Pokorska

pracownik inżynieryjno-techniczny

59

-

inż. Dominik Stańczak

specjalista badawczo-techniczny

66

0000-0001-6291-8843

 

Laboratorium Badań Plazmy Metodami Spektroskopowymi

 

Pracownik

Stanowisko

 Telefon 
wewnętrzny

ORCID

dr hab. Agata Chomiczewska 

kierownik laboratorium, adiunkt 

73

0000-0003-4931-728X

dr Christian Perez von Thun

adiunkt

-

0000-0002-1166-2179

mgr Giuseppe Telesca

asystent

-

0000-0002-1600-2559

mgr inż. Natalia Wendler

asystent

32

0000-0002-9765-6027

 

Pracownia Spektroskopii Plazmy Wzbudzonej Laserem

 

 Pracownik

Stanowisko

 Telefon 
wewnętrzny

ORCID

dr inż. Paweł Gąsior

kierownik pracowni, adiunkt

76

0000-0002-4878-7653

dr Katarzyna Batani

adiunkt

-

0000-0003-0009-9904

mgr inż. Wojciech Gromelski

asystent

66

0000-0003-2683-8453

dr Patryk Wojtowicz

asystent

76

0000-0001-7682-3503

 

Laboratorium Numerycznego Modelowania Plazmy

 

Pracownik

Stanowisko

Telefon 
wewnętrzny 

ORCID

dr Piotr Chmielewski

kierownik laboratorium, adiunkt

68

0000-0002-1412-6769

dr Krzysztof Gałązka 

adiunkt 68

0000-0001-8445-2044

dr Irena Ivanova-Stanik

asystent 62

0000-0002-2766-8612

mgr Małgorzata Jabłczyńska

asystent -

-

dr Grzegorz Pełka

adiunkt 68

0000-0003-1473-1069

mgr Vincenzo Pericoli-Ridolfini

asystent -

0000-0002-1964-5947

dr Michał Poradziński

adiunkt

68

0000-0002-1858-4046

dr Włodzimierz Stępniewski

adiunkt

35

0000-0001-5304-3141

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony