Zakład Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy

 

Pracownik Stanowisko ORCID Pozostałe
dr Monika Kubkowska

Kierownik zakładu

Adiunkt

- -
mgr Krystyna Jaroszewicz - - -
lic. Dominik Stańczak Pracownik badawczo techniczny - -

 

Laboratorium Diagnostyki Promieniowania Rentgenowskiego

 

Pracownik Stanowisko ORCID Pozostałe
dr hab. Maryna Chernyshova

Kierownik laboratorium

Adiunkt

   
dr Tomasz Czarski Adiunkt - -
dr Ewa Kowalska-Strzęciwilk Adiunkt - -
dr Karol Malinowski Adiunkt - -
mgr Janina Pokorska Asystent naukowy - -

 

Laboratorium Badań Plazmy Metodami Spektroskopowymi

 

Pracownik Stanowisko ORCID Pozostałe
dr Agata Chomiczewska 

Kierownik laboratorium

Adiunkt 

 - -
mgr Tomasz Fornal Asystent naukowy  - -
dr Marta Gruca Adiunkt - -
dr hab. Sławomir Jabłoński  Adiunkt    
dr Giuseppe Telesca Adiunkt    
dr Christian Perez von Thun Adiunkt    
mgr Natalia Wendler Asystent naukowy    

 

Laboratorium Numerycznego Modelowania Plazmy

 

 Pracownik Stanowisko ORCID Pozostałe
dr Piotr Chmielewski

Kierownik Laboratorium

Adiunkt

-  -
dr Krzysztof Gałązka  Adiunkt - -
mgr Irena Ivanova-Stanik Asystent naukowy - -
mgr Małgorzata Jabłczyńska Asystent naukowy - -
dr Grzegorz Pełka Adiunkt - -
dr Vincenzo Pericoli-Ridolfini Adiunkt - -
dr Michał Poradziński Adiunkt - -
dr Włodzimierz Stępniewski  Adiunkt  -

 

Pracownia Spektroskopii Plazmy Wzbudzonej Laserem

 

Pracownik Stanowisko ORCID Pozostałe
dr inż. Paweł Gąsior

Kierownik

Adiunkt

0000-0002-4878-7653

https://scholar.google.pl/citations?user=nZNE3mAAAAAJ&hl=pl&oi=ao 

https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Gasior

dr Katarzyna Batani Adiunkt 0000-0003-0009-9904 https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Jakubowska
mgr Wojciech Gromelski Asystent naukowy 0000-0003-2683-8453 https://www.researchgate.net/profile/Wojciech_Gromelski2
mgr Leszek Ryć Asystent naukowy 0000-0001-5144-0098 https://www.researchgate.net/profile/Leszek_Ryc2
mgr Patryk Wojtowicz Asystent naukowy - -

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony