ZAKŁAD BADAŃ PLAZMY TERMOJĄDROWEJ

Pracownik

Stanowisko

Telefon 
wewnętrzny

ORCID

dr hab. Agata Chomiczewska 

kierownik zakładu, profesor instytutu

73

0000-0003-4931-728X

 

Laboratorium Diagnostyki Neutronów i Promieniowania Gamma

 

Pracownik

Stanowisko

 Telefon 
wewnętrzny

ORCID

dr Ewa Łaszyńska

kierownik laboratorium, adiunkt

45

0000-0002-2176-8305

dr Sabahattin Akbas

adiunkt   0000-0002-9955-506X

mgr Barbara Bieńkowska

asystent

44

0000-0003-1103-3441

dr Katarzyna Mikszuta-Michalik

adiunkt

41

0000-0003-0845-6275

inż. Jakub Włodarczyk

specjalista badawczo-techniczny 43  

 

Laboratorium Diagnostyki Promieniowania Rentgenowskiego

 

Pracownik

Stanowisko

 Telefon 
wewnętrzny

ORCID

dr hab. Maryna Chernyshova

kierownik laboratorium, profesor instytutu

75

0000-0002-4149-0259

dr Tomasz Czarski

adiunkt

36

0000-0002-9367-6469

inż. Adam Izdebski

specjalista badawczo-techniczny 33  

mgr Michał Jagielski

asystent

33

0000-0002-2713-1866

dr Karol Malinowski

adiunkt 36 0000-0001-8761-3165

dr Ewa Kowalska-Strzęciwilk

adiunkt

34

0000-0003-1710-9806

 

Laboratorium Badań Plazmy Metodami Spektroskopowymi

 

Pracownik

Stanowisko

 Telefon 
wewnętrzny

ORCID

dr hab. Agata Chomiczewska 

kierownik laboratorium, profesor instytutu

73

0000-0003-4931-728X

dr inż. Paweł Gąsior

adiunkt 76 0000-0002-4878-7653

mgr inż. Wojciech Gromelski

asystent 66 0000-0003-2683-8453

dr Agnieszka Jardin

adiunkt  61  

dr Maryna Ladygina

adiunkt  27 0000-0001-7401-7778

dr Christian Perez von Thun

adiunkt

-

0000-0002-1166-2179

dr inż. Natalia Wendler

adiunkt

32

0000-0002-9765-6027

 

Laboratorium Badania Plazmy Stellaratorowej

 

 Pracownik

Stanowisko

 Telefon 
wewnętrzny

ORCID

dr hab. Sławomir Jabłoński

kierownik laboratorium, profesor instytutu

20

0000-0001-8829-4995

Adam Arkuszewski

  17  

dr inż. Tomasz Fornal

adiunkt 32 0000-0002-9240-1199

dr Marta Gruca

adiunkt 27 0000-0001-7443-2250

dr Łukasz Syrocki

adiunkt 54  

 

Laboratorium Numerycznego Modelowania Plazmy

 

Pracownik

Stanowisko

Telefon 
wewnętrzny 

ORCID

dr Piotr Chmielewski

kierownik laboratorium, adiunkt

57

0000-0002-1412-6769

mgr inż. Michał Czarski

specjalista badawczo-techniczny 68  

dr Krzysztof Gałązka 

adiunkt 68

0000-0001-8445-2044

inż. Natalia Grzybicka

specjalista badawczo-techniczny   57  

dr Irena Ivanova-Stanik

adiunkt 62

0000-0002-2766-8612

mgr Radhika Mishra

specjalista badawczo-techniczny 68  

dr Grzegorz Pełka

adiunkt 68

0000-0003-1473-1069

dr Michał Poradziński

adiunkt    
   

 

 
HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony