Zakład Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy

Zakład Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy jest częścią Oddziału Plazmy w Polu Magnetycznym Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. W Zakładzie realizowane są głównie projekty dotyczące szeroko rozumianej fuzji jądrowej z magnetycznym utrzymaniem plazmy, głównie w ramach europejskiego konsorcjum EUROfusion.

W Zakładzie znajdują się trzy laboratoria:
- Laboratorium Diagnostyki Promieniowania Rentgenowskiego - kierownik dr hab. Maryna Chernyshova
- Laboratorium Badan Plazmy Metodami Spektroskopowymi - kierownik dr Agata Czarnecka
- Laboratorium Numerycznego Modelowania Plazmy - kierownik dr Piotr Chmielewski

Dla zainteresowanych, w zakładce Badania można zapoznać się z tematami prac, które realizowane są w naszym Zakładzie.

Polecamy odwiedzić:

Tokamak JET

Stellarator W7-X www.ipp.mpg.de/16900/w7x

Fizyka Plazmy http://www.plasmas.org/

Projekt ITER www.iter.org


Nasze laboratorium

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony