Zakład Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy

Zakład Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy jest jednym z trzech zakładów wchodzących w skład podstawowej struktury organizacyjnej Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. W Zakładzie realizowane są przede wszystkim projekty dotyczące szeroko rozumianej fuzji jądrowej z magnetycznym utrzymaniem plazmy, głównie w ramach europejskiego konsorcjum EUROfusion.

W skład Zakładu wchodzą:
- Laboratorium Diagnostyki Neutronów i Promieniowania Gamma – kierownik: dr Ewa Łaszyńska,
- Laboratorium Diagnostyki Promieniowania Rentgenowskiego – kierownik: dr Karol Malinowski,
- Laboratorium Badań Plazmy Metodami Spektroskopowymi – kierownik: dr hab. Agata Chomiczewska,
   - Pracownia Spektroskopii Plazmy Wzbudzonej Laserem – kierownik: dr inż. Paweł Gąsior,
- Laboratorium Numerycznego Modelowania Plazmy – kierownik: dr Piotr Chmielewski.

W ramach Zakładu prowadzone są prace związane z rozwojem diagnostyk dla urządzeń fuzyjnych, badania zachowania zanieczyszczeń plazmy na różnych układach typu tokamak oraz stellarator, jak również prace nad modelowaniem zjawisk zachodzących w plazmie. Pracownicy Zakładu biorą czynny udział w kampaniach eksperymentalnych na tokamaku JET (w Wlk. Brytanii), ASDEX Upgrade (w Niemczech), WEST (we Francji), TCV (w Szwajcarii) oraz stellaratorze W7-X (w Niemczech) czy LHD (w Japonii). Ponadto w ramach Zakładu prowadzone są szeroko zakrojone badania nad PWI (Plasma Wall Interaction) w celu opracowania technik diagnostyki, która zapewni prawidłową pracę nowej generacji tokamaków pod względem trwałości, bezpieczeństwa oraz wydajności urządzenia.

Badania prowadzone są zarówno przez doświadczonych, jak i rozpoczynających swoją karierę naukowców, których prace oraz dorobek naukowy znajdują uznanie na całym świecie. Podnoszenie kwalifikacji kadry badawczej jest dokumentowane poprzez uzyskiwanie coraz wyższych stopni i tytułów naukowych. Wyniki prowadzonych w Zakładzie prac badawczych są na bieżąco prezentowane na międzynarodowych konferencjach, a także publikowane w renomowanych czasopismach naukowych.

Budynek Zakładu Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony