[1] J. Badziak, M. Kucharik, R. Liska,
Production of sub-gigabar pressures by a hyper-velocity impact in the collider using laser-induced cavity pressure acceleration”,
Laser and Particle Beams (2017) 35, 619-630

[2] J. Badziak, P. Parys, M. Rosiński, A. Zaraś-Szydłowska,
Laser-driven accelerator of intense plasma beams for materials research”,
Fusion Engineering and Design (2017) 124, 1298-1301

[3] M. De Marco, J. Krasa, J. Cikhardt, A. Velyhan, M. Pfeifer, R. Dudzak, J. Dostal, E. Krousky, J. Limpouch, T. Pisarczyk, Z. Kalinowska, T. Chodukowski, J. Ullschmied, L. Giuffrida, D. Chatain, J. Perin, D. Margarone,
Electromagnetic pulse (EMP) radiation by laser interaction with a solid H2 ribbon”,
Physics of Plasmas (2017) 24, 083103

[4] J. Domański, J. Badziak, S. Jabłoński,
Generation of proton beams from two-species targets irradiated by a femtosecond laser pulse of ultra-relativistic intensity”,
Laser and Particle Beams (2017) 35, 286-293

[5] J. Domański, J. Badziak, S. Jabłoński,
Acceleration of protons to high energies by an ultra-intense femtosecond laser pulse”,
Proceedings of SPIE (2017) 10445, 1044543

[6] J. Dostal, R. Dudzak, T. Pisarczyk, M. Pfeifer, J. Huynh, T. Chodukowski, Z. Kalinowska, E. Krousky, J. Skala, J. Hrebicek, T. Modrik, J. Golasowski, L. Jucha, J. Ullschmied,
Synchronizing single-shot high-energy iodine photodissociation laser PALS and high-repetition-rate femtosecond Ti:sapphire laser system”,
Review of Scientific Instruments (2017) 88, 045109

[7] T. Pisarczyk, S. Guskov, T. Chodukowski, R. Dudzak, P. Korneev, N. Demchenko, Z. Kalinowska, J. Dostal, A. Zaraś-Szydłowska, S. Borodziuk, L. Juha, J. Cikhardt, J. Krasa, D. Klir, B. Cikhardtova, P. Kubes, E. Krousky, M. Krus, J. Ullschmied, K. Jungwirth, J. Hrebicek, T. Medrik, J. Golasowski, M. Pfeifer, O. Renner, S. Singh, S. Kar, H. Ahmed, J. Skala, P. Pisarczyk,
Kinetic magnetization by fast electrons in laser-produced plasmas at sub-relativistic intensities”,
Physics of Plasmas (2017) 24, 102711

[8] P. Rączka, J. Dubois, S. Hulin, V. Tikhonchuk, M. Rosiński, A. Zaraś-Szydłowska, J. Badziak,
Strong electromagnetic pulses generated in high-intensity short-pulse laser interactions with thin foil targets”,
Laser and Particle Beams (2017) 35, 677-686

[9] J. Domański, J. Badziak, S. Jabłoński,
„Generation of proton beams from a hydrocarbon target irradiated by an ultra-intense femtosecond laser pulse”,
EPS 2017 (2017) ECA.41F, 1-4

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony