Przedmiot zamówienia: Opracowanie ekspertyzy w zakresie architektury systemu oraz kluczowych elementów toru wejściowego dla wielokanałowego systemu pomiaru promieniowania miękkiego z wykorzystaniem detektorów GEM.

Data ogłoszenia zamówienia: 17.04.2024

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 10.05.2024 godz. 10:00

Osoba kontaktowa: dr hab. Maryna Chernyshova, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub  Anna Rowicka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowy opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy w zakresie architektury systemu oraz kluczowych elementów toru wejściowego dla wielokanałowego systemu pomiaru promieniowania miękkiego z wykorzystaniem detektorów GEM. Analiza powinna zostać wykonana dla systemu pracującego z detektorem promieniowania miękkiego typu GEM o konstrukcji kanałowej UXYV i liczbie kanałów analogowych 3000 (łączonych segmentowo - łącznie ok. 30000 pikseli) i pojemności każdego kanału na poziomie 10 pF. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia konstrukcji sprzętowego toru odczytowego, w szczególności toru analogowego oraz sekcji konwersji danych typu ADC, intefejsów cyfrowych. W zakresie architektury systemu od Wykonawcy oczekuje się propozycji architektury akwizycji oraz przetwarzania danych pomiarowych z detektora, w szczególności uwzględniając zagadnienia agregacji i wstępnego przetwarzania w czasie rzeczywistym, transmisji danych pomiarowych oraz analizy (on-line i/lub off-line), a także gromadzenia danych. Zakładana aktywność każdego z wejściowych kanałów pomiarowych to 2 mln zdarzeń na sekundę. 

Informacje ogólne:

Opis kryterium wyboru Wykonawcy: za kryterium wyboru uznawana będzie cena ofertowa (100%). Warunkiem przystąpienia Wykonawcy do postepowania jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w podobnym zakresie.

Oczekiwany czas wykonania - maksymalnie 5 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Warunki realizacji zamówienia: Umowa, zlecenie realizacji lub umowa cywilnoprawna.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Informacje dodatkowe:

Prezentacja specyfikacji i przekazanie danych niezbędnych do przygotowania i wykonania zamówienia odbędzie się w siedzibie Instytutu po uprzednim umówieniu się na spotkanie. Kontakt tel. 22 6381005 w. 75 w godz. 11:00-16:00 lub nr wew. 46. Oferty przesłane bez wcześniejszego spotkania zostaną odrzucone.

Oferta powinna być przesłana na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony