Warszawa, 28 czerwca 2021 r.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


na stanowisko asystenta
w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy
 Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie       Dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie rozstrzyga, że w konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy, ogłoszonym w dniu 9 czerwca 2021 r. zwyciężył Jan Grzegorz Hajnrych

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony