Kalendarz wydarzeń

„Analiza widm LIBS z wykorzystaniem uczenia maszynowego”, inż. Adam Kwaśnik, IFPiLM

Link do seminarium: https://bit.ly/3E6V70t

Abstrakt:

Eksperymenty przy użyciu laserowej spektroskopii wzbudzeniowej (LIBS) służącej do analizy składu chemicznego i ilościowego materiałów dostarczają dużej ilości danych, które umiejętnie zanalizowane mogą dostarczyć wielu informacji.

W przypadku wykorzystania LIBS-a w zagadnieniach związanych z fuzją termojądrową, takich jak poziom paliwa w reaktorze, obecność zanieczyszczeń czy stopień zużycia elementów konstrukcyjnych, standardowa interpretacja wyników wymaga stosowania skomplikowanych zależności analitycznych i poświęcenia dużej ilości czasu i zasobów.

Rozwiązaniem może być zastosowanie szybko rozwijającego się obecnie uczenia maszynowego (ML), które w połączeniu z dużą ilością danych syntetyczych i empirycznych może przyspieszyć proces analizy wyników spektroskopii LIBS oraz dać odpowiedzi na zagadnienia wspomniane wyżej.

W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną metody ML, które zostaną sprawdzone w trakcie prac oraz sposób pozyskiwania danych potrzebnych do zaimplementowania tych metod.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony