Kalendarz wydarzeń

„Podsumowanie projektu HIKHET/ESA, czyli jak zwiększono wydajność kryptonowego silnika Halla IFPiLM”, mgr Maciej Jakubczak, IFPiLM

Link do seminarium: https://bit.ly/3usW3Gu

Abstrakt:

Niemal wszystkie nowe satelity są wyposażane w systemy napędowe pozwalające im wykonywać manewry orbitalne w celu wydłużenia czasu trwania misji oraz ostatecznie usunięcia satelity z orbity. W związku z tym obecnie głównym ograniczeniem czasu życia satelitów jest ilość paliwa dostępna na pokładzie urządzenia. To skłania badaczy do poszukiwania technologii zapewniających wysoki impuls właściwy (popęd siły przypadający na każdy kilogram wyrzucanej masy), czyli efektywniej gospodarujących dostępnym paliwem.

Projekt HIKHET - High Impulse Krypton Hall Effect Thruster (finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną poprzez program PLIIS) miał na celu rozwinięcie opracowanej w IFPiLM konstrukcji plazmowego silnika typu Halla bazującej na paliwie kryptonowym w kierunku zwiększenia impulsu właściwego z 1400 s do 2500 s. W trakcie trwającego 3 lata projektu w Laboratorium PlaNS udoskonalono i przeprowadzono obszerne testy wyjściowego urządzenia (powstałego w ramach projektu KLIMT), zaimplementowano nowe diagnostyki strumienia wyrzucanej plazmy (Faraday Cup oraz Retarding Potential Analyzer) oraz zaprojektowano nową konstrukcję w oparciu o rezultaty modelowania pola magnetycznego i symulacji termicznych. Finalny model silnika szczegółowo zbadano w szerokim zakresie parametrów pracy (rodzaju paliwa, wydatku masowego, napięcia wyładowania, siły pola magnetycznego), stwierdzając wzrost wartości impulsu właściwego z 1400 s do 2600 s przy jednoczesnej poprawie wydajności z 20% do 34% dla kryptonu.

W trakcie seminarium zostanie zaprezentowany sposób, w jaki udało się zrealizować cele projektu, oraz będą przedstawione nierozwiązane zagadnienia, które pojawiły się po drodze.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony