Kalendarz wydarzeń

„Neutronowa analiza aktywacyjna dla tokamaka JET – rezultaty badań w ramach projektu WPJET3”, dr Ewa Łaszyńska, IFPiLM

Abstrakt:

Projekt WPJET3 składa się z kilku pakietów. Naukowcy z IFPiLM uczestniczą w pakiecie NC14 dotyczącym kalibracji systemu diagnostyk neutronowych JET dla energii 14 MeV oraz ACT obejmującym pomiary aktywacyjne dla materiałów konstrukcyjnych tokamaka ITER.

Głównym celem projektu WPJET NC14 jest wyznaczenie współczynników kalibracyjnych dla komór rozszczepieniowych dla neutronów prędkich emitowanych z plazmy deuterowo-trytowej (system KN1) oraz współczynników aktywacyjnych dla wytypowanych materiałów tarczowych (system KN2) oraz ich walidacja w trakcie kampanii D-T na tokamaku JET. Kampania eksperymentalna z zastosowaniem trytu na tokamaku JET została zaplanowana na rok 2021. W trakcie tej kampanii uwalnianie będą duże ilości neutronów o energii 14 MeV. Dla umożliwienia właściwego oszacowania budżetu neutronowego opisywanego urządzenia plazmowego, mocy wydzielanej z reakcji fuzji i parametrów plazmy, konieczne było przeprowadzenie kalibracji neutronami o ww. energii. Kalibracja diagnostyk neutronowych z zastosowaniem 14 MeV generatora neutronów została przeprowadzona w 2017 roku z udziałem pracowników Laboratorium Diagnostyki Neutronów i Promieniowania Gamma.

Jednym z głównych zadań przewidzianych w ramach projektu WPJET3 ACT jest napromieniowanie materiałów, które zostaną użyte do budowy tokamaka ITER w strumieniu 14-MeV neutronów w trakcie kampanii eksperymentalnych na tokamaku JET. Podstawowymi materiałami przewidzianymi do napromieniowania są Nb3Sn, stale SS316L, SS304B, stopy W, CuCrZr, OF-Cu, XM-19, Al bronze, NbTi oraz EUROFER, ale także materiały funkcjonalne wykorzystywane w budowie diagnostyk oraz systemów grzania, które w wypadku silnego zaaktywowania mogą emitować promieniowanie wtórne zakłócające pracę krytycznych elementów ITER-a. Zmierzone aktywności produktów powstających w próbkach napromieniowanych w trakcie kampanii DD, TT oraz DT zapewnią walidację symulacji numerycznych wykonanych z użyciem najnowocześniejszych kodów (FISPACT-II) i danych jądrowych wykorzystywanych w analizach jądrowych dla ITER.

W trakcie Seminarium przedstawione zostaną najważniejsze rezultaty prac prowadzonych w latach 2014-2021 w ramach projektu WPJET3: NC14 i ACT.

Link do seminarium: https://tiny.pl/r6qm8

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony