Kalendarz wydarzeń

„Modelowanie plazmy - metody numeryczne” - mgr Małgorzata Jabłczyńska, IFPiLM

Abstrakt:

Symulacje numeryczne są komplementarne do przeprowadzania i analizy eksperymentów w wielu dziedzinach nauki. W rozwiązywaniu złożonych problemów fizyki pojawiają się dodatkowe kwestie, charakterystyczne dla podejścia numerycznego, które trzeba uwzględnić podczas tworzenia i rozwijania kodów do modelowania i symulacji numerycznych. Na przykładzie jednowymiarowego modelu dwupłynowego plazmy przedstawiony będzie wpływ użycia różnych schematów numerycznych, efektów dodawania kolejnych członów w modelu oraz porównanie z analitycznymi rozwiązaniami równań. Zaprezentowane będą też wybrane zagadnienia symulacji w trzech wymiarach kodem FINDIF.

Link do seminarium:

https://tiny.pl/r8mt5

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony