Kalendarz wydarzeń

„Wykorzystanie detektorów Czerenkowa do badań elektronów ucieczki w tokamakach”, dr Jarosław Żebrowski, NCBJ

Link do seminarium: https://bit.ly/3Ae5cpi

Abstrakt:

Ograniczanie i kontrola elektronów ucieczki, które są generowane głównie w momencie zerwania prądu plazmy (current disruption), stały się wielkim wyzwaniem dla dużych tokamaków, a w szczególności dla eksperymentalnego reaktora termojądrowego ITER. Tak więc badania elektronów ucieczki różnymi metodami diagnostycznymi są bardzo istotne dla zapewnienia bezpiecznej pracy tych urządzeń.

W prezentacji zostaną przedstawione wyniki prac prowadzonych przez grupę z NCBJ w Świerku, która już od kilkunastu lat wykorzystuje efekt Czerenkowa w radiatorach diamentowych do badań elektronów ucieczki w tokamakach. Główny nacisk zostanie położony na badania przeprowadzone w ciągu kilku ostatnich lat w ramach konsorcjum EUROfusion. Zostaną omówione prace prowadzone z wykorzystaniem detektorów Czerenkowa w tokamakach: COMPASS w Pradze, TCV w Lozannie i FTU we Frascati.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony