Kasperczuk Andrzej 2Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. Andrzeja Kasperczuka (1942-2020), wieloletniego pracownika Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy.

Dr Kasperczuk ukończył Wojskową Akademię Techniczną w 1974 r., a następnie rozpoczął pracę na stanowisku asystenta na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej w WAT. Zajmował się badaniami plazmy generowanej w urządzeniach typu plasma focus. Jego pierwszym zadaniem było opracowanie i uruchomienie wielokadrowej interferometrii laserowej oraz pomocniczych diagnostyk optycznych do badania plazmy. Zajmował się również metodami numerycznymi niezbędnymi do obróbki interferogramów. Przeprowadził wiele eksperymentów, których efektem były liczne publikacje, a uwieńczeniem rozprawa doktorska zatytułowana „Badania interferometryczne procesów powstania i rozpadu sznura plazmowego w urządzeniu plasma focus PF-150” obroniona w 1984 r. Prace zespołu, w którym uczestniczył, dotyczące badania struktury i dynamiki warstwy plazmowej, zostały w 1989 r. uhonorowane Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Widząc wielkie doświadczenie i sprawność w realizacji badań, dyrekcja Instytutu powierzyła Andrzejowi Kasperczukowi nowe ważne zadanie, którym było kierowanie budową interferometrii laserowej dla dużego tokamaka T-15, powstającego w dawnym ZSRR. Zespół realizujący to zadanie składał się z pracowników IFPiLM oraz grupy pracowników Instytutu Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych Politechniki Warszawskiej. Niestety projekt nie został ukończony, ponieważ zamknięto program budowy tokamaka T-15. Nowatorskie pomysły rozwiązań proponowane dla tego interferometru zostały wykorzystane na innych układach.

Po 1990 r. działalność naukowa dr. Kasperczuka koncentrowała się na badaniach plazmy laserowej, a przede wszystkim plazmy laserowej w zewnętrznym polu magnetycznym.

Podstawową diagnostyką wykorzystywaną w tych badaniach był unikalny 3-kadrowy układ interferometryczny, którego współautorem był dr Kasperczuk. Układ umożliwił uzyskanie czasowo-przestrzennych rozkładów koncentracji plazmy, pozwalających badać wpływ zewnętrznego pola magnetycznego na dynamikę plazmy laserowej. Dr Kasperczuk odegrał znaczącą rolę w interpretacji i analizie wyników tych badań, dzięki niemu powstało wiele prac opublikowanych w prestiżowych czasopismach, na które wciąż powołują się badacze plazmy laserowej.

Od 2001 r. pojawiły się możliwości prowadzenia badań interferometrycznych na układzie laserowym PALS (Prague Asterix Laser System) w Pradze w ramach projektów Laserlab, w których dr Kasperczuk uczestniczył jako główny wykonawca. Z jego znaczącym udziałem został zainstalowany i uruchomiony na PALS wielokadrowy układ interferometryczny, który stworzył zespołowi z IFPiLM duże możliwości w podjęciu efektywnych badań związanych z różnymi obszarami zastosowań plazmy laserowej, a w szczególności badań dotyczących realizacji fuzji inercyjnej (ICF – Inertial Confinement Fusion) oraz badań związanych z tzw. astrofizyką laboratoryjną.

Dużym sukcesem badań interferometrycznych na PALS okazała się nowa metoda wytwarzania strumieni plazmowych zaproponowana przez dr. Kasperczuka. Zastosowanie masywnej tarczy wykonanej z materiału o stosunkowo dużej liczbie atomowej (Z>29, Cu) pozwoliło w wyniku oddziaływania pojedynczej wiązki laserowej uzyskać:
• naddźwiękowe strumienie plazmy o prędkościach powyżej 500 km/s,
• maksymalną koncentrację elektronową w strumieniu powyżej 1019 cm-3,
• czas życia strumienia plazmy ponad 2 rzędy wielkości przekraczający długość trwania impulsu promieniowania laserowego.
Metoda ta okazała się konkurencyjna w stosunku do bardzo skomplikowanych metod wytwarzania strumieni plazmowych poprzez wielowiązkowe oświetlenie tarcz stożkowych, które zrealizowane były tylko na największych systemach laserowych na świecie: Nova w Livermore oraz GEKKO XII w Osace.

Oczekiwania związane z wykorzystaniem tej metody, zarówno w badaniach nad realizacją inercyjnej syntezy laserowej (ICF), jak i w badaniach astrofizycznych, stały się motywacją do podjęcia intensywnych badań eksperymentalnych na układzie PALS, w których ważną rolę odegrał Andrzej Kasperczuk.

Dzięki tej metodzie uzyskano przestrzenno-czasowe rozkłady gęstości elektronów (pierwsze publikowane w literaturze światowej) ilustrujące procesy tworzenia i przemieszczania się fali uderzeniowej wywołanej ruchem strumienia plazmy w gazie, których analiza pokazała możliwość skalowania ich do rzeczywistych obiektów astrofizycznych.

Ostatnie badania realizowane na PALS z udziałem dr. Kasperczuka dotyczyły najbardziej obiecującej koncepcji realizacji fuzji inercyjnej, jaką jest shock ignition. W badaniach tych wykorzystywany był 3-kanałowy polaro-interferometr oświetlany laserem femtosekundowym, umożliwiający uzyskanie informacji o rozkładzie pola magnetycznego i koncentracji elektronowej z bardzo wysoką rozdzielczością czasową. Umożliwiło to poznanie procesów anomalnych odpowiedzialnych za generację gorących elektronów transportujących energię promieniowania laserowego do fali inicjującej zapłon termojądrowy.

Za badania interferometryczne zrealizowane na układzie PALS dr Kasperczuk został dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Dyrektora – w tym pierwszego stopnia w 2013 r.

Osiągnięcia naukowe dr. Kasperczuka to ponad 120 publikacji, głównie z listy filadelfijskiej, w tym duża liczba publikacji, w których jest pierwszym autorem.

Działalność doktora nie ograniczała się tylko do badań naukowych. Aktywnie uczestniczył także w pracach organizacyjnych. Przez dwa lata pełnił funkcję zastępcy dyrektora utworzonego przy IFPiLM Zakładu Doświadczalnego, tworząc podwaliny pod zaplecze technologiczne dla Instytutu.

Zapamiętamy dr. Andrzeja Kasperczuka jako człowieka prawego i szlachetnego o nieocenionych zaletach charakteru. Cechowały go łagodność, spokój i dobroć. Ceniliśmy jego zaangażowanie w życie instytutowe niezależnie od tego, jakiej sfery dotyczyło. Współpraca z nim była zawsze bardzo owocna, a jej wyniki wzbogacały rozwój podejmowanej tematyki.

Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.

Zdjęcie: © IFPiLM

Informacje z Kraju

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

IFPiLM nominowany do Nagrody Kryształowej Brukselki w kategorii Nauka – Instytuty Badawcze

30-11-2020

IFPiLM nominowany do Nagrody Kryształowej Brukselki w kategorii Nauka – Instytuty Badawcze

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE po raz dziewiąty wręczy Nagrody Kryształowej Brukselki. Uroczysta Gala odbędzie się 18 grudnia 2020 r. o godz. 12.00. Wydarzenie będzie transmitowane online na stronie...

Czytaj więcej

Obchody Roku Fizyki w Senacie RP

22-10-2020

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne zapraszają na konferencję i wystawę w Senacie RP. Konferencję „Stulecie Polskiego Towarzystwa Fizycznego – Rok 2020 Rokiem Fizyki” zaplanowano 30...

Czytaj więcej

100-lecie Polskiego Towarzystwa Fizycznego

12-10-2020

100-lecie Polskiego Towarzystwa Fizycznego

W tym roku przypada stulecie Polskiego Towarzystwa Fizycznego. To doskonała okazja, aby przypomnieć i podkreślić, jak ważne są polskie odkrycia i dokonania w dziedzinie światowej fizyki. Naukowcy opowiedzą o tym...

Czytaj więcej

Dr hab. Monika Kubkowska zastępcą dyrektora IFPiLM ds. naukowych

06-10-2020

Dr hab. Monika Kubkowska zastępcą dyrektora IFPiLM ds. naukowych

Dnia 5 października 2020 roku, decyzją Ministra Klimatu, na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw naukowych w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego została powołana dr hab. Monika...

Czytaj więcej

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej z wizytą w IFPiLM

30-09-2020

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej z wizytą w IFPiLM

29 września 2020 roku gośćmi Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy byli Tomasz Nowacki, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu, oraz Arlena Kubiak, starszy specjalista w Departamencie Energii Jądrowej. Wizyta...

Czytaj więcej

24. Festiwal Nauki w Warszawie

28-09-2020

24. Festiwal Nauki w Warszawie

W dniach 18-27 września w Warszawie odbył się 24. Festiwal Nauki. Jak co roku w programie wydarzenia można było znaleźć kilkaset spotkań z nauką. Wśród nich były debaty główne, wieczory...

Czytaj więcej

I edycja programu stażowego „Klimat dla Przyszłości”

22-09-2020

I edycja programu stażowego „Klimat dla Przyszłości”

Ministerstwo Klimatu wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapraszają studentów i absolwentów uczelni technicznych i rolniczych do udziału w...

Czytaj więcej

Fuzja termojądrowa – źródło stabilnej i bezpiecznej energii przyszłości

17-08-2020

Fuzja termojądrowa – źródło stabilnej i bezpiecznej energii przyszłości

Pod koniec lipca 2020 r. we Francji odbyła się oficjalna uroczystość, podczas której zainaugurowano montaż tokamaka ITER. Po 14 latach od podpisania w Paryżu porozumienia dotyczącego budowy i eksploatacji eksperymentalnego...

Czytaj więcej

Wspomnienie o dr. Andrzeju Kasperczuku

12-08-2020

Wspomnienie o dr. Andrzeju Kasperczuku

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. Andrzeja Kasperczuka (1942-2020), wieloletniego pracownika Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Dr Kasperczuk ukończył Wojskową Akademię Techniczną w 1974 r.,...

Czytaj więcej

Kudowa Summer School – wirtualna edycja

06-07-2020

Kudowa Summer School – wirtualna edycja

Zakończyła się 15. edycja Letniej Szkoły Fizyki Plazmy Kudowa Summer School „Towards Fusion Energy”. Wydarzenie – wyjątkowo w tym roku zorganizowane online – cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim...

Czytaj więcej

Nowy film o Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

30-06-2020

Na naszym kanale na YouTubie jest już dostępny najnowszy film promujący działalność Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego. Opowiadamy w nim o naszej historii, prowadzonych przez naukowców badaniach...

Czytaj więcej

Letnia Szkoła Fizyki Plazmy online

22-05-2020

Letnia Szkoła Fizyki Plazmy online

Z powodu pandemii koronawirusa 15. edycja Letniej Szkoły Fizyki Plazmy (http://kudowaschool.ipplm.pl/), zaplanowana w dniach 29 czerwca – 3 lipca 2020 r. w Kudowie-Zdroju, odbędzie się online za pośrednictwem usługi Zoom. Kudowa...

Czytaj więcej

Odszedł prof. Vladimir Gribkov

04-05-2020

Odszedł prof. Vladimir Gribkov

Z ogromnym żalem informujemy o nagłej śmierci profesora Vladimira Gribkova (1944-2020). Współpraca profesora Vladimira Gribkova z Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy rozpoczęła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia. Dzięki...

Czytaj więcej

Innowacyjna technologia napędu satelitarnego

09-03-2020

Innowacyjna technologia napędu satelitarnego

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy wraz z liderem przemysłowym - firmą Progresja Space Sp. z o.o. - otrzymają dofinansowanie na realizację projektu pt. „Impulsowy napęd plazmowy do nano i...

Czytaj więcej

Profesor Grzegorz Wrochna mianowany podsekretarzem stanu w MNiSW

02-01-2020

Profesor Grzegorz Wrochna mianowany podsekretarzem stanu w MNiSW

Dnia 16 grudnia 2019 roku prof. dr hab. Grzegorz Wrochna został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko podsekretarza stanu resortu nauki. Profesor od 2011 roku jest członkiem Rady Naukowej...

Czytaj więcej

Ruszają zapisy do udziału w Letniej Szkole Fizyki Plazmy!

13-12-2019

Ruszają zapisy do udziału w Letniej Szkole Fizyki Plazmy!

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy zaprasza do udziału w 15. edycji Letniej Szkoły Fizyki Plazmy (http://kudowaschool.ipplm.pl/), która odbędzie się w dniach 29 czerwca – 3 lipca 2020 r. w...

Czytaj więcej

Nagroda stopnia I Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne dla pracownika IFPiLM

19-11-2019

Nagroda stopnia I Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne dla pracownika IFPiLM

Dr inż. Paweł Gąsior z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy został wyróżniony za udział w pracach zespołu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zespół otrzymał Nagrodę Rektora stopnia...

Czytaj więcej

Rok 2020 Rokiem Fizyki

28-10-2019

Rok 2020 Rokiem Fizyki

Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Fizyki. W przyszłym roku będziemy także obchodzić 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego. „Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2020 Rokiem Fizyki jest uhonorowaniem polskich...

Czytaj więcej

Fuzja jądrowa, czyli krótka historia o tym, jak sprowadzić Słońce na Ziemię

04-10-2019

Fuzja jądrowa, czyli krótka historia o tym, jak sprowadzić Słońce na Ziemię

Pod koniec września w Warszawie odbył się 23. Festiwal Nauki. Dla uczestników tego wydarzenia w stolicy i jej okolicach przygotowano: 7 debat głównych, ponad 350 spotkań i dyskusji, 25 spotkań...

Czytaj więcej

Dr hab. Andrzej Gałkowski dyrektorem IFPiLM na kolejną kadencję

26-09-2019

Dr hab. Andrzej Gałkowski dyrektorem IFPiLM na kolejną kadencję

Dnia 24 września 2019 roku, decyzją Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego, na stanowisko dyrektora Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego został ponownie powołany dr hab. Andrzej Gałkowski,...

Czytaj więcej

IFPiLM na IV Astro Pikniku w Podzamczu

10-09-2019

IFPiLM na IV Astro Pikniku w Podzamczu

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy 7 września uczestniczył w Astro Pikniku połączonym z piątymi urodzinami Centrum Nauki Leonardo da Vinci w miejscowości Podzamcze koło Chęcin. Wydarzenie to organizowane od...

Czytaj więcej

DONES Info Day

30-08-2019

DONES Info Day

Wrocławski Park Technologiczny oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Euratom-Fusion w ramach Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy zapraszają przedstawicieli polskiego biznesu i nauki do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym współpracy z...

Czytaj więcej

POLAND@ITER 2019

20-08-2019

POLAND@ITER 2019

Wrocławski Park Technologiczny we współpracy z Komisją Europejską organizuje misję POLAND@ITER 2019. Projekt ma na celu przybliżenie możliwości i zasad kooperacji z ITER. W dniach 17 i 18 października 2019 r....

Czytaj więcej

Konferencja PLASMA 2019

24-07-2019

Konferencja PLASMA 2019

W dniach 15-19 lipca naukowcy z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy wzięli udział w International Conferences on Research and Applications of Plasmas, PLASMA-2019 organizowanej przez Uniwersytet Opolski. Jednym z...

Czytaj więcej

Nowy projekt dotyczący silników jonowych

22-07-2019

Nowy projekt dotyczący silników jonowych

16 lipca w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele Centrum Badań Kosmiczych PAN, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej i IFPiLM przeprowadzili rozmowy mające na celu...

Czytaj więcej

Informacje ze Świata

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

First plasma in the MAST spherical tokamak device

02-11-2020

First plasma in the MAST spherical tokamak device

We have recently seen the launch of the MAST Upgrade tokamak which produced the first plasma (the video is available on YouTube). This brings us closed to obtain safe low-carbon...

Czytaj więcej

Soon we will witness a new experimental campaign on the WEST tokamak

29-10-2020

Soon we will witness a new experimental campaign on the WEST tokamak

Similarly to the cycle of nature, winter is coming also in the field of science. Namely, the cool down of the 140 tons superconducting Toroidal Field magnet has started under...

Czytaj więcej

EUROfusion joins Neutral Beam Test Facility

08-10-2020

EUROfusion joins Neutral Beam Test Facility

A new Cooperation Agreement between the international ITER fusion project, the Italian Consorzio RFX and EUROfusion will allow European researchers from eight countries to join the Neutral Beam Test Facility...

Czytaj więcej

The assembly of the ITER experimental reactor has started

10-08-2020

The assembly of the ITER experimental reactor has started

Ten years after the start of construction in August 2010, ITER marked a new chapter in its long history. This historic moment was witnesses by distinguished guests, including French President...

Czytaj więcej

Preparations are underway for a new experimental campaign on the W7-X stellarator

23-07-2020

Preparations are underway for a new experimental campaign on the W7-X stellarator

In the recent newsletter published on the Max Planck Institute for Plasma Physics website you can learn more about the preparation of the Wendelstein 7-X stellarator for the next experimental...

Czytaj więcej

Japanese-European fusion plant JT-60SA is complete

28-04-2020

The JT-60SA assembly was completed at the end of March 2020. This device, located at the National Institute for Quantum and Radiological Science and Technology at Naka in Japan, will...

Czytaj więcej

JET researchers find 'win-win' scenario for future fusion reactors

01-04-2020

JET researchers find 'win-win' scenario for future fusion reactors

Recent experiments at JET (Joint European Torus, Culham) showed how to spread the heat load across different tiles by moving the 'strike point' (specific divertor tiles which spread the heat)....

Czytaj więcej

Wendelstein 7-X fusion device at Greifswald to be upgraded

30-03-2020

Wendelstein 7-X fusion device at Greifswald to be upgraded

The Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP) in Greifswald, Germany, is ready for new improvements of the Wendelstein 7-X stellarator facility which are needed to obtain higher heating power...

Czytaj więcej

Wielki tokamak HL-2M zacznie działać w Chinach w 2020 roku

11-12-2019

W listopadzie br. chińska agencja prasowa Xinhua poinformowała, że wielki tokamak HL-2M, nazywany „sztucznym Słońcem”, ma być uruchomiony w przyszłym roku w Południowo-Zachodnim Instytucie Fizyki w Chengdu. Zakłada się, że...

Czytaj więcej

Nagroda Nobla z fizyki

14-10-2019

Nagroda Nobla z fizyki

Tegoroczną Nagrodę Nobla z fizyki otrzymali Kanadyjczyk James Peebles oraz dwóch Szwajcarów Michel Mayor i Didier Queloz za odkrycia, które pozwoliły zrozumieć historię i budowę Wszechświata. Połowę nagrody otrzymał James Peebles...

Czytaj więcej

UK invests in domestic fusion plant

08-10-2019

UK invests in domestic fusion plant

The UK government has committed GBP220 million (USD270 million) over four years for the conceptual design of the Spherical Tokamak for Energy Production (STEP). The STEP programme aims to construct...

Czytaj więcej

EUROfusion – F4E Collaboration Inked

16-09-2019

EUROfusion – F4E Collaboration Inked

  Fusion for Energy (F4E) in collaboration with EUROfusion, drafted an MoU with EUROfusion for the implementation of the reorganization of the Test Blanket Module and Breeding Blanket programme. This MoU...

Czytaj więcej

Report from the 19th Coordinated Working Group Meeting

11-09-2019

Report from the 19th Coordinated Working Group Meeting

This annual meeting was held at the headquarters of the Helmholtz Society in Berlin March 12–14, 2019. Roughly forty on-site and ten remote participants provided reports on collaborations, grouped into...

Czytaj więcej

The EU proposal 871124 - LASERLAB-EUROPE; evaluation results and the start of grant preparation

27-08-2019

The EU proposal 871124 - LASERLAB-EUROPE; evaluation results and the start of grant preparation

The evaluation of the EU proposal 871124 - LASERLAB-EUROPE for a new EU contract for Laserlab-Europe, "Laserlab-5" is completed and the EC has just announced the result. The proposal reached...

Czytaj więcej

Starting a new experimental campaign at JET

26-06-2019

Starting a new experimental campaign at JET

The new EUROfusion experimental campaign at the Joint European Torus (JET) located at the Culham Centre for Fusion Energy (CCFE), UK started earlier this week. (...) In the present JET campaign,...

Czytaj więcej

INFUSE: new US program aims to accelerate fusion research

14-06-2019

INFUSE: new US program aims to accelerate fusion research

The US Department of Energy (DOE) has announced the launch of INFUSE, a program created to encourage partnerships in fusion research between industry and DOE national laboratories. The Innovation Network for...

Czytaj więcej

Researchers Just Demonstrated Nuclear Fusion in a Device Small Enough to Keep at Home

17-04-2019

Researchers Just Demonstrated Nuclear Fusion in a Device Small Enough to Keep at Home

When it comes to the kinds of technology needed to contain a sun, there are currently just two horses in the race. Neither is what you'd call 'petite'. An earlier form...

Czytaj więcej

Future of JET secured with new European contract

11-04-2019

Future of JET secured with new European contract

The future of the world’s largest operational fusion research facility has been secured with a new contract signed between the UK and the European Commission. A contract extension for the world’s...

Czytaj więcej

European Parliament sets ITER as a tangible example of European added value

25-03-2019

European Parliament sets ITER as a tangible example of European added value

The Budgetary Control Committee of the European Parliament, chaired by German MEP Ingeborg Graessle, organized a public hearing on the added value of EU funding on 21 January 2019. The...

Czytaj więcej

How Hot is the Chinese Artificial Sun?

20-11-2018

How Hot is the Chinese Artificial Sun?

Over 100 million degrees. Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST), nicknamed Chinese artificial sun, has achieved over 100 million degrees electron temperature in the core plasma in its 2018 four-month-long experiment campaign. Collaborating...

Czytaj więcej

Nagroda Nobla z fizyki w 2018 roku

06-11-2018

Nagroda Nobla z fizyki w 2018 roku

W październiku 2018 roku Nagrodę Nobla z fizyki otrzymali Arthur Ashkin oraz Gérard Mourou i Donna Strickland za badania w zakresie optyki wykorzystujące w przełomowy sposób światło generowane laserem. Do Arthura...

Czytaj więcej

Poland unleashes its potential in big science projects

19-12-2017

Poland unleashes its potential in big science projects

 Who would turn down an invitation to “fly to Mars” if representatives from ESA, NASA and Poland’s Space Industry Association acted as the captains on board? Imagine if your co-passengers...

Czytaj więcej

2017 Nobel Prize in Physics

06-10-2017

2017 Nobel Prize in Physics

The Nobel Prize in Physics 2017 was divided, one half awarded to Rainer Weiss, the other half jointly to Barry C. Barish and Kip S. Thorne "for decisive contributions to...

Czytaj więcej

Wendelstein 7-X: Second round of experimentation started

14-09-2017

Wendelstein 7-X: Second round of experimentation started

The plasma experiments in the Wendelstein 7-X fusion device at Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP) in Greifswald have now been resumed after a 15-month conversion break. The ex tension...

Czytaj więcej

Brexit risks nuclear fusion breakthrough promising cheap power revolution, claims leading scientist

28-08-2017

Brexit risks nuclear fusion breakthrough promising cheap power revolution, claims leading scientist

The scientist in charge of Europe’s drive to harness a revolutionary new form of energy has accused Theresa May of risking its development by putting up a “new political wall”...

Czytaj więcej
HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony