Zamówienia

Przedmiot zamówienia: Bilety lotnicze

Data ogłoszenia zamówienia: 14.11.2018

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 14.11.2018 godz. 16:00

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wiaty rowerowej na terenie IFPiLM, ul. Hery 23 w Warszawie

Data ogłoszenia zamówienia: 13.09.2018

Zmiana zamknięcia akcji zbierania ofert: zmiana na 25.09.2018 godz. 12:00

Załączniki:
Pobierz plik (20180920_183017.jpg)Zdjęcie poglądowe nr1[ ]3862 kB
Pobierz plik (20180920_183031.jpg)Zdjęcie poglądowe nr2[ ]3876 kB
Pobierz plik (20180920_183113(0).jpg)Zdjęcie poglądowe nr3[ ]3855 kB
Pobierz plik (20180920_183118.jpg)Zdjęcie poglądowe nr4[ ]4180 kB

Przedmiot zamówienia:  Dostawa i montaż wiaty rowerowej na terenie IFPiLM, ul. Hery 23 w Warszawie

Data ogłoszenia zamówienia: 13.09.2018

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 24.09.2018 godz. 12:00

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.