Zamówienia

Przedmiot zamówienia/ The subject matter of the order:  Zamówienie z dziedziny nauki na dostawę folii GEMowych / Public procurement contract from the scope of science for supply of GEM foils                                   

Data ogłoszenia zamówienia/ Date of the contract notice: 2017.08.04

Data zamknięcia akcji zbierania ofert/ Date of closing of the collection of bids: 2017.08.16 godz. 14:00

HiPER logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet

Szukaj na stronie

Rada Główna Instytutów Badawczych

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.