Zamówienia

Przedmiot zamówienia/ The subject matter of the order:  Zamówienie z dziedziny nauki na dostawę folii GEMowych / Public procurement contract from the scope of science for supply of GEM foils                                   

Data ogłoszenia zamówienia/ Date of the contract notice: 2017.06.07

Data zamknięcia akcji zbierania ofert/ Date of closing of the collection of bids: 2017.06.19 godz. 12:00

Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony pn: "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w hali badawczo-laboratoryjnej. Warszawa, ul. Hery 23, IFPiLM."

Data ogłoszenia zamówienia: 18.04.2017

Data akcji zbierania ofert: 09.05.2016 godz. 10:30

Załączniki:
Pobierz plik (20170509 otwarcie ofert c.o..pdf)20170509 otwarcie ofert c.o..pdf[ ]591 kB

Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony pn: "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w hali badawczo-laboratoryjnej. Warszawa, ul. Hery 23, IFPiLM."

Data ogłoszenia zamówienia: 18.04.2017

Data akcji zbierania ofert: 09.05.2016 godz. 10:30

Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony pn: "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w hali badawczo-laboratoryjnej. Warszawa, ul. Hery 23, IFPiLM."

Data ogłoszenia zamówienia: 18.04.2017

Zmiana zamknięcia akcji zbierania ofert: zmiana na 09.05.2016 godz. 10:30

Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony pn: "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w hali badawczo-laboratoryjnej. Warszawa, ul. Hery 23, IFPiLM."

Data ogłoszenia zamówienia: 18.04.2017

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 05.05.2016 godz. 10:30

HiPER logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet

Szukaj na stronie

Rada Główna Instytutów Badawczych

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.