Zamówienia

Przedmiot zamówienia: Bilety lotnicze

Data ogłoszenia zamówienia: 28.04.2017

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 28.04.2017 godz. 14:00

Przedmiot zamówienia: Bilety lotnicze

Data ogłoszenia zamówienia: 28.04.2017

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 28.04.2017 godz. 14:00

Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony pn: "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w hali badawczo-laboratoryjnej. Warszawa, ul. Hery 23, IFPiLM."

Data ogłoszenia zamówienia: 18.04.2017

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 05.05.2016 godz. 10:30

Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony pn: "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w hali badawczo-laboratoryjnej. Warszawa, ul. Hery 23, IFPiLM."

Data ogłoszenia zamówienia: 18.04.2017

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 05.05.2016 godz. 10:30

HiPER logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet

Szukaj na stronie

Rada Główna Instytutów Badawczych

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.