1. Prof. Jan Badziak – IFPiLM
2. Prof. Wojciech Dominik – Wiceprzewodniczący Rady Naukowej, Uniwersytet Warszawski
3. Dr hab. Andrzej Gałkowski – Dyrektor IFPiLM
4. Mgr Krystyna Goliwas – Ministerstwo Energii
5. Dr Marcin Jakubowski – IPP Garching/Greifswald, Niemcy
6. Dr Ireneusz Książek – Uniwersytet Opolski
7. Dr Monika Kubkowska – I Wiceprzewodniczący Rady Naukowej, IFPiLM
8. Mgr inż. Mirosław Lewiński – Ministerstwo Energii
9. Prof. Jarosław Mizera – Politechnika Warszawska 
10. Dr Marian Paduch – IFPiLM
11. Prof. Tadeusz Pisarczyk – IFPiLM
12. Prof. Ryszard Romaniuk – Przewodniczący Rady Naukowej, Politechnika Warszawska
13. Prof. Marek Rubel – Wiceprzewodniczący Rady Naukowej, Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja
14. Prof. Marek J. Sadowski – Honorowy Przewodniczący Rady Naukowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
15. Mgr Agnieszka Szelecka – Sekretarz Rady Naukowej, IFPiLM
16. Prof. Jerzy Wołowski – IFPiLM
17. Prof. Grzegorz Wrochna – Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
18. Dr hab. Roman Zagórski – IFPiLM, Zastępca dyrektora ds. naukowych
19. Mgr Agnieszka Zaraś-Szydłowska – IFPiLM

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.