1. Prof. Jan Badziak – IFPiLM
2. Dr Agata Czarnecka – Sekretarz Rady Naukowej, IFPiLM
3. Prof. Wojciech Dominik – Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Uniwersytet Warszawski
4. Dr hab. Andrzej Gałkowski – Dyrektor IFPiLM
5. Mgr Irena Ivanova-Stanik – IFPiLM
6. Dr Marcin Jakubowski – IPP Garching/Greifswald, Niemcy
7. Dr Ireneusz Książek – Uniwersytet Opolski
8. Dr Monika Kubkowska – Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, IFPiLM
9. Dr Marian Paduch – IFPiLM
10. Prof. Tadeusz Pisarczyk – IFPiLM
11. Prof. Ryszard Romaniuk – Przewodniczący Rady Naukowej, Politechnika Warszawska
12. Dr Marcin Rosiński – IFPiLM
13. Prof. Marek Rubel – Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja
14. Prof. Marek J. Sadowski – Honorowy Przewodniczący Rady Naukowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
15. Mgr Włodzimierz Stępniewski – IFPiLM
16. Mgr Agnieszka Szelecka – IFPiLM
17. Prof. Grzegorz Wrochna – Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
18. Dr hab. Roman Zagórski – IFPiLM

HiPER logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet

Szukaj na stronie

Rada Główna Instytutów Badawczych

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.