Zespół akceleratorów plazmowych jest częścią Oddziału Plazmy w Polu Magnetycznym. Zajmuje się teoretycznym oraz eksperymentalnym badaniem źródeł plazmy. Działalność zespołu opiera się na wiedzy i doświadczeniu nabytych podczas pracy w IPPT.

Aktywność naukowa zespołu obejmuje komputerowe modelowanie, studia teoretyczne, projektowanie oraz eksperymentalne badania źródeł plazmy ze szczególnym uwzględnieniem silników typu Halla.

Dużą część pracy zespół wykonuje w ramach naukowej sieci laboratoriów prowadzonej przez CNES, CNRS i SNECMA.

Na stronie WWW zespołu znajdują się informacje dotyczące badań, publikacji jak również informacje na temat działania akceleratorów plazmowych.

Strona WWW: pag.ifpilm.pl
HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.