Zamówienia

Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony pn: "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w hali badawczo-laboratoryjnej. Warszawa, ul. Hery 23, IFPiLM."

Data ogłoszenia zamówienia: 18.04.2017

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 05.05.2016 godz. 10:30

HiPER logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet

Search

Rada Główna Instytutów Badawczych

Research projects carried out at the IPPLM are funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education, the National Science Centre and by the European Commission within the framework of EUROfusion Consortium under grant agreement No 633053. Financial support comes also from the International Atomic Energy Agency, European Space Agency and LaserLab Consortium as well as from the Fusion for Energy Agency.