PALS zespol prof.PisarczykPlazma laserowa jako źródło wysokoenergetycznych jonów stwarza duże możliwości aplikacyjne w medycynie oraz różnych dziedzinach nauki i techniki. W szczególności, dotyczy to wykorzystania strumieni protonów do terapii nowotworów (tzw. terapii hadronowej) oraz radiografii. Jedną z powszechnie stosowanych metod generacji strumieni protonów z plazmy laserowej jest tzw. mechanizm TNSA (Target Normal Sheath Acceleration), która polega na przyśpieszaniu protonów powstałych w wyniku oświetlenia promieniowaniem laserowym cienkiej tarczy zawierającej wodór. Protony przyśpieszane są w kierunku normalnym do tarczy, zgodnym z kierunkiem lasera, a ich energia zależy od wielkości pola elektrycznego, określonego przez temperaturę i koncentrację elektronową plazmy ablacyjnej. A zatem najbardziej idealną tarczą, z punktu widzenia metody TNSA, powinna być tarcza zawierająca czysty zestalony wodór, czyli wodór zamrożony do temperatury -261oC.

Pionierskie badania w tym zakresie zostały podjęte na eksperymencie laserowym PALS (Prague Asterix Laser System) przez grupę czeskich fizyków (z Institute of Plasma Physics ASCR, the Institute of Physics ASCR oraz Extreme Light Infrastructure (ELI)) we współpracy międzynarodowej z naukowcami z Francji (SBT/INAC - Le Service des Basses Températures/Institute of Nanosciences and Cryogenics, Grenoble), Włoch (Instituto Nazionale Fisica Nucleare - INFN, Pisa) oraz Polski (Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion – IPPLM, Warsaw). W eksperymentach wykorzystywana jest unikalna aparatura (kriostat helowy, pokazany na fotografii - rys. 1) zbudowana w laboratorium SBT/INAC we współpracy z Ośrodkiem ELI, umożliwiający wytwarzać cienką taśmę (o grubości około 60 mm) z zestalonego wodoru (o temperaturze -261oC), która stanowi tarczę do wytwarzania strumieni protonów metodą TNSA.

PALS Kriostat helowy

Rys. 1 Rozmieszczenie aparatury na eksperymencie PALS.

Pierwsze eksperymenty zrealizowane 24 sierpnia 2015 roku zakończyły się sukcesem, potwierdzając możliwość uzyskania wiązki wysokoenergetycznych protonów z gorącej plazmy wodorowej, a tym samym przydatność zbudowanej aparatury do rozwijania tej nowej idei pod kątem różnych aplikacji. W celu poznania parametrów plazmy wodorowej i generowanych z niej strumieni protonów, stosowano różne diagnostyki (spektroskopowe, jonowe oraz wielokadrową interferometrię) przygotowane przez międzynarodowe zespoły z udziałem naukowców z Czech, Francji, Włoch oraz Polski. Wymiernym wkładem naukowym strony polskiej w te badania to pomiary jonowe oraz interferometria w których wykorzystywana była aparatura diagnostyczna zbudowana w IFPiLM.

Szczególnie przydatną diagnostyką okazała się femtosekundowa 3-kadrowa interferometria, którą udało się z sukcesem zaimplementować w drugiej sesji pomiarowej na tym eksperymencie, która odbyła się dwa tygodnie temu (w pierwszej połowie grudnia 2015 roku). Przykładowa sekwencja interferogramów ilustrujących proces ekspansji protonowej plazmy ablacyjnej, podczas oddziaływania impulsu laserowego z tarczą z „lodu wodorowego” przedstawiona jest na rys. 2.

PALS interferogramy femto

Rys. 2 Interferogramy zarejestrowane za pomocą femtosekundowego 3-kadrowego interferometru ilustrujące oddziaływanie lasera jodowego PALS o energii około 600 J z tarczą z zestalonego wodoru o temperaturze -261oC.

Oczekuje się, że ilościowa analiza wyników badań interferometrycznych pozwoli uzyskać informacje o rozkładach koncentracji elektronowej w plazmie ablacyjnej w różnych chwilach jej ekspansji, a następnie określić takie parametry plazmy jak skala gęstości i maksymalny gradient, które są kluczowe w ocenie procesów akceleracji strumieni protonów biorąc pod uwagę mechanizm TNSA. Interpretacja tych wyników w połączeniu z wynikami pomiarów z innych diagnostyk pozwoli poznać wpływ warunków oświetlenia tarcz wodorowych, możliwych do uzyskania na eksperymencie PALS, na wymagane parametry strumieni protonów pod kątem różnych zastosowań.

Local News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Facts and myths about the general Sylwester Kaliski

03-03-2017

Facts and myths about the general Sylwester Kaliski

The lecture about the prominent and controversial character from the world of science, politics and army altogether – the Major General Professor and Engineer Sylwester Kaliski, the minister of science,...

Read more

Chief Editor of the Technical Review visited IPPLM

08-02-2017

Chief Editor of the Technical Review visited IPPLM

On 7th February 2017 the IPPLM Director had a pleasure to host the President of the NOT Federation of Engineering Associations Ewa Mańkiewicz-Cudny - the chief editor of the Technical...

Read more

What do we know about the gigahertz electromagnetic pulses?

23-01-2017

What do we know about the gigahertz electromagnetic pulses?

The mechanism of strong gigahertz electromagnetic pulses has not been well-known yet.  When high energy peak-off laser pulse is focused on the target, there is often the emission of very strong...

Read more

On the role of Polish scientists in designing IFMIF-DONES

16-01-2017

On the role of Polish scientists in designing IFMIF-DONES

During 11-13 January 2017 Dr. Angel Ibarra, the manager of the research work package Early Neutron Source (WPENS), paid a visit to the Polish Institutes that are involved scientifically in...

Read more

Green light for the Szczecin University

10-01-2017

Green light for the Szczecin University

The 6th CeNTE Governing Board Meeting can be undoubtedly called a historic one. Despite regular points for discussion, there was one more that appeared in the agenda, it was concerning...

Read more

Visit of the EUROfusion manager to Poland

05-12-2016

Visit of the EUROfusion manager to Poland

Tony Donné – the managing director of the EUROfusion Consortium with his deputy Xavier Litaudon visited a few Polish institutions that take part in European research on thermonuclear energy. The...

Read more

EFPW2016: What we haven't know yet about nuclear fusion?

01-12-2016

EFPW2016: What we haven't know yet about nuclear fusion?

It is not always easy to thoroughly analyze the past and think strategically about the future. However, the scientists from the leading plasma centers of Europe took this challenge with...

Read more

40 years of research for the future

20-09-2016

40 years of research for the future

The Jubilee year of the Sylwester Kaliski Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion achieved its peak point with an official celebration on the Royal Castle in Warsaw, which took...

Read more

Krok ku zacieśnieniu współpracy z Włochami

18-07-2016

Krok ku zacieśnieniu współpracy z Włochami

Na corocznym spotkaniu fizyków z Polski i Włoch rozmawiano o perspektywach współpracy naukowej w dziedzinie syntezy termojądrowej. Polacy wyrazili duże zainteresowanie uczestnictwem w projekcie dot. budowy tokamaka DTT „Divertor Tokamak...

Read more

13. edycja Letniej Szkoły w Kudowie-Zdroju "Towards Fusion Energy"

28-06-2016

13. edycja Letniej Szkoły w Kudowie-Zdroju "Towards Fusion Energy"

W połowie czerwca 2016 roku odbyło się jedno z flagowych wydarzeń Instytutu, a mianowicie Letnia Szkoła Fizyki Plazmy w Kudowie-Zdroju – „Kudowa Summer School Towards Fusion Energy”. 13. edycja szkoły zebrała...

Read more

Dzieci rządzą w Kancelarii Premiera

06-06-2016

Dzieci rządzą w Kancelarii Premiera

Naukowcy IFPiLM wzięli udział w pikniku rodzinnym organizowanym z okazji Dnia Dziecka w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dla najmłodszych uczestników pikniku przygotowane zostały fizyczne puzzle, rysowanki, wycinanki oraz inne...

Read more

Puzzle z reaktorem termojądrowym, czyli IFPiLM na 20. Pikniku Naukowym

12-05-2016

Puzzle z reaktorem termojądrowym, czyli IFPiLM na 20. Pikniku Naukowym

7 maja 2016 roku Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy uczestniczył w jubileuszowej 20 edycji Pikniku Naukowego. Naukowcy Instytutu z pasją i zaangażowaniem opowiadali o syntezie jądrowej, pułapce magnetycznej, fizyce...

Read more

Trzy mln euro z Euratomu dla trzech polskich instytucji, w tym IFPiLM

06-04-2016

Trzy mln euro z Euratomu dla trzech polskich instytucji, w tym IFPiLM

Trzy polskie instytucje naukowe pozyskały od Komisji Europejskiej łącznie blisko 3 mln euro na projekty związane z rozwojem energetyki jądrowej w regionie bałtyckim i wyszehradzkim. Naukowcy czekają na firmy gotowe...

Read more

Gold Engineer 2015 goes to Dr. Jacek Kurzyna

10-03-2016

Gold Engineer 2015 goes to Dr. Jacek Kurzyna

The polish engineer magazine ‘Przegląd Techniczny’ (en. Technical Review) honoured Dr. Jacek Kurzyna, an experienced scientist of the IPPLM, with a title of ‘Gold Engineer 2015’. It was a credit...

Read more

Obchody 40-lecia powstania IFPiLM rozpoczęte

02-02-2016

Obchody 40-lecia powstania IFPiLM rozpoczęte

29 stycznia pracownicy Instytutu zebrali się na sali teatralnej w teatrze GO, aby zainaugurować jubileuszowy rok Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. 40 lat temu, a dokładniej 1 stycznia 1976...

Read more

Plazma z „lodu wodorowego” jako nowe efektywne źródło protonów do różnych zastosowań

29-12-2015

Plazma z „lodu wodorowego” jako nowe efektywne źródło protonów do różnych zastosowań

Plazma laserowa jako źródło wysokoenergetycznych jonów stwarza duże możliwości aplikacyjne w medycynie oraz różnych dziedzinach nauki i techniki. W szczególności, dotyczy to wykorzystania strumieni protonów do terapii nowotworów (tzw. terapii...

Read more

Dyrektor NCBJ dr hab. inż. Krzysztof Kurek gościem IFPiLM

11-12-2015

Dyrektor NCBJ dr hab. inż. Krzysztof Kurek gościem IFPiLM

10 grudnia 2015 roku miała miejsce wizyta nowego dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM). Wizyta rozpoczęła się od spotkania dr. hab. inż....

Read more

Prof. Janusz Sylwester w IFPiLM

06-11-2015

Prof. Janusz Sylwester w IFPiLM

4 listopada br. gościem Instytutu był prof. Janusz Sylwester, Kierownik Zakładu Fizyki Słońca w Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN), filia we Wrocławiu. Na zaproszenie dyrektora IFPiLM, prof. Sylwester wygłosił seminarium...

Read more

Konkurs na stanowisko dyrektora IFPiLM rozstrzygnięty

17-09-2015

Konkurs na stanowisko dyrektora IFPiLM rozstrzygnięty

Decyzją Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, z dniem 24 września 2015 roku, dr hab. Andrzej Gałkowski zostaje powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego. Będzie to...

Read more

PLASMA-2015

08-09-2015

PLASMA-2015

W dniach 7-11 września br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja na temat Badań i Zastosowań Plazmy – PLASMA-2015 (w j. ang.: International Conference on Research and Applications of Plasmas) organizowana przez...

Read more

Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora IFPiLM

02-09-2015

Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora IFPiLM

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego w Warszawie do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej i dokonaniu...

Read more

Fusion Expo już w 2017

17-07-2015

Fusion Expo już w 2017

Zielone światło dla organizacji kolejnej podróżującej wystawy Fusion Expo zapaliło się na ostatnim posiedzeniu ciała zarządzającego programem fuzji jądrowej w Europie. Nowa edycja wystawy ma powstać do końca 2017 roku. Decyzja...

Read more

Światowi decydenci w dziedzinie fuzji jądrowej spotkali się w Polsce (CWGM)

22-06-2015

Światowi decydenci w dziedzinie fuzji jądrowej spotkali się w Polsce (CWGM)

Po raz pierwszy w Polsce odbyło się międzynarodowe spotkanie grupy roboczej koordynującej prace nad opanowaniem reakcji fuzji jądrowej w układach typu stellarator-heliotron. Powierzenie organizacji konferencji Instytutowi Fizyki Plazmy i Laserowej...

Read more

IFPiLM na Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji

02-06-2015

IFPiLM na Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji

Naukowcy IFPiLM wzięli udział w pierwszym Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji. Celem spotkania było zaprezentowanie polsko-francuskich projektów naukowych i przedyskutowanie rozwoju współpracy naukowej między Francją a Polską. Kadra naukowa Instytutu opowiedziała...

Read more

III Posiedzenie Rady Zarządzającej Centrum NTE

15-05-2015

III Posiedzenie Rady Zarządzającej Centrum NTE

14 maja 2015 roku w IFPiLM odbyło się kolejne posiedzenie Rady Zarządzającej Centrum NTE. Jednym z najważniejszych punktów spotkania było merytoryczne sprawozdanie z działalności Centrum za rok 2014, które wygłosił...

Read more

World News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

First EU diagnostic components delivered to ITER site

10-04-2017

First EU diagnostic components delivered to ITER site

The first ITER diagnostic components to be supplied by F4E – five Continuous External Rogowski (CER) coils – were delivered to the ITER site earlier this week and  acceptance testing...

Read more

Kazakhstan expresses interest in collaboration

28-02-2017

Kazakhstan expresses interest in collaboration

The representatives of the nuclear institutions of Kazakhstan who visited ITER on 21st February 2017 stated it simply and clearly: they are very interested in collaborating with ITER. The largest of the...

Read more

EUROfusion welcomes Ukraine into the family

24-01-2017

EUROfusion welcomes Ukraine into the family

As of 1 January 2017, Ukraine became part of the EUROfusion consortium. The Ukrainian signatory is the Kharkov Institute for Physics and Technology (KIPT) and it will coordinate the fusion...

Read more

Korean fusion reactor achieves record plasma

29-12-2016

Korean fusion reactor achieves record plasma

The Korean Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR) tokamak-type nuclear fusion reactor has achieved a world record of 70 seconds in high-performance plasma operation, South Korea's National Fusion Research Institute (NFRI)...

Read more

Wendelstein achieves ultra-precise magnetic topology

07-12-2016

Wendelstein achieves ultra-precise magnetic topology

A recent article in the online journal Nature Communications confirms that the complex topology of the magnetic field of Wendelstein 7-X—the world's largest stellarator—is highly accurate, with deviations from design...

Read more

Impressive progress of ITER’s first Toroidal Field coil is

24-10-2016

Impressive progress of ITER’s first Toroidal Field coil is

After having completed the insulation of ITER’s first-ever winding pack, the inner core of the massive Toroidal Field coils which will magnetically confine the hot plasma, the stage of resin...

Read more

S. Korea succeeds in mass production of nuclear fusion fuel

24-08-2016

S. Korea succeeds in mass production of nuclear fusion fuel

South Korea's state-run laboratory said Wednesday that it has successfully developed a technology for the mass production of tritium for nuclear fusion energy. The technology allows the annual production of more...

Read more

Using plasmas to create nanomaterials

19-07-2016

Using plasmas to create nanomaterials

Plasma—the hot ionized gas that fuels fusion reactions—can also create super-small particles used in everything from pharmaceuticals to tennis racquets. These nanoparticles, which measure billionths of a metre in size,...

Read more

Iran hopes to join project to produce nuclear fusion power

13-07-2016

Iran hopes to join project to produce nuclear fusion power

Iran is hoping to join an international project in southern France that aims to build the first machine to generate significant amounts of energy using nuclear fusion, which is considered...

Read more

Costa Rica makes nuclear fusion history with plasma discharge

04-07-2016

Costa Rica makes nuclear fusion history with plasma discharge

Researchers at the Technology Institute of Costa Rica (TEC) announced the first discharge of high temperature plasma in Latin America on 29 June 2016, joining an elite group of countries who have...

Read more

Developing tiny Big Brother cameras for ITER

14-06-2016

Developing tiny Big Brother cameras for ITER

Even though ITER will be the biggest fusion device, the efficient use of the remaining space inside its vessel, once all bulky high-tech components will be assembled, is expected to...

Read more

First component installed in Tokamak Complex

31-03-2016

First component installed in Tokamak Complex

Like a lunar module checking its landing coordinates one last time, the cylindrical tank with six metal feet hovered silently over the Tritium Building. The event was significant. Part of ITER's...

Read more

Ukraine moving towards European fusion research

20-01-2016

Ukraine moving towards European fusion research

In September, representatives from Euratom, the European Commission and EUROfusion paid a visit to Ukraine to start negotiations for an associate partnership on fusion research. The delegation visited Kyiv where...

Read more

The first plasma: the Wendelstein 7-X fusion device is now in operation

14-12-2015

The first plasma: the Wendelstein 7-X fusion device is now in operation

A successful start with helium plasma / hydrogen plasma to follow at the beginning of 2016. On 10th December 2015 the first helium plasma was produced in the Wendelstein 7-X fusion...

Read more

The Wendelstein 7-X fusion device before its first plasma

02-12-2015

The Wendelstein 7-X fusion device before its first plasma

Next week: start with helium plasma planned / hydrogen plasmas are to follow in 2016 With the generation of the first plasma the Wendelstein 7-X fusion device is scheduled to go...

Read more

Breakthrough in superconducting materials opens new path to fusion

12-11-2015

Breakthrough in superconducting materials opens new path to fusion

In fusion reactor designs, superconductors (which suffer no resistive power loss) are used to generate the magnetic fields that confine the 100 million degree C plasma. While increasing magnetic field...

Read more

Fusion for Energy appoints Johannes Schwemmer as new Director

30-10-2015

Fusion for Energy appoints Johannes Schwemmer as new Director

Johannes Schwemmer has been appointed Executive Director of Fusion for Energy, the European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy.  Joaquin Sánchez, Chair of the Fusion for Energy...

Read more

Europe delivers its first equipment to ITER

01-09-2015

Europe delivers its first equipment to ITER

The delivery of the first-ever European components to ITER has qualified as one of the key moments of the project carrying tremendous symbolic importance. It has been a turning point...

Read more

UW researchers working on novel nuclear fusion technique

30-06-2015

UW researchers working on novel nuclear fusion technique

Sustainable nuclear fusion has long been a dream for most scientists and energy experts alike. Clean, abundant, and economical, there have been many attempts to make it workable. Now, researchers...

Read more

Nuclear physics: Pull together for fusion

10-06-2015

Nuclear physics: Pull together for fusion

ITER director-general Bernard Bigot explains how he will strengthen leadership and management to refocus the project's aim of harnessing nuclear fusion. Ten years ago this month, China, the European Union,...

Read more

Two transformers installed on the ITER site

02-06-2015

Two transformers installed on the ITER site

The transformers that have been designed by F4E, procured by the US Domestic Agency (DA) and manufactured by Hyundai Heavy Industry, have reached the ITER site. Qualified as Heavy Exceptional...

Read more

Europe’s first-ever equipment arrives to ITER

07-05-2015

Europe’s first-ever equipment arrives to ITER

Europe, the biggest shareholder out of the seven parties contributing to ITER, the largest international scientific collaboration in the field of energy bringing together 80% of the global GDP and...

Read more

Europe and Japan celebrate achievement of important JT-60SA milestones

24-04-2015

Europe and Japan celebrate achievement of important JT-60SA milestones

The concurrent achievement of several important milestones of the JT-60SA project was celebrated by some 200 high-level European and Japanese guests at the JT-60SA project site in Naka, Japan, on...

Read more

Tough Questions for ITER's New Director General, Bernard Bigot

23-03-2015

Tough Questions for ITER's New Director General, Bernard Bigot

When ITER, the International Thermonuclear Experimental Reactor project, was launched in 1985, the plans called for a huge reactor that would demonstrate that the fusion of hydrogen atoms into helium...

Read more

Bernard Bigot appointed as new ITER Director General

06-03-2015

Bernard Bigot appointed as new ITER Director General

At an Extraordinary Meeting held in Paris on 5 March 2015, the ITER Council appointed Dr Bernard Bigot as the next Director-General of the ITER Organization, succeeding Prof Osamu Motojima. Dr...

Read more
HiPER logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet

Search

Rada Główna Instytutów Badawczych

Research projects carried out at the IPPLM are funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education, the National Science Centre and by the European Commission within the framework of EUROfusion Consortium under grant agreement No 633053. Financial support comes also from the International Atomic Energy Agency, European Space Agency and LaserLab Consortium as well as from the Fusion for Energy Agency.