2nd EMP Working Day

20 January 2017, Warsaw, Poland

José-Manuel

Álvarez

CLPU, Salamanca

Alexander

Andreev

MBI, Berlin

Fernando

Arteche

Itainnova, Salamanca

Jan

Badziak

IPPLM, Warsaw

Andrzej

Bartnik

IOE, MUT, Warsaw

Dimitri

Batani

CELIA, Bordeaux

David

Carrol

RAL, Didcot

Tomasz

Chodukowski

IPPLM, Warsaw

Fabrizio

Consoli

ENEA, Frascati

Riccardo

De Angelis

ENEA, Frascati

Massimo

De Marco

ELI-B, Dolní Břežany

Jarosław

Domański

IPPLM, Warsaw

Jean Luc

Dubois

CELIA, Bordeaux

Krzysztof

Dzierżęga

Dpt. of Photonics, IP, Jagiellonian Univ., Cracow

Andrzej

Gałkowski

IPPLM, Warsaw

Paweł

Gąsior

IPPLM, Warsaw

Sam

Giltrap

IC, London

Marius

Gugiu

ELI-NP, Magurele

Karol

Janulewicz

IOE, MUT, Warsaw

Bogusław

Kaczmarczyk

LOS, Warsaw

Zofia

Kalinowska

IPPLM, Warsaw

Viliam

Kmetík

ELI-B, Dolní Břežany

Josef

Krasa

PALS, Prague

Deepak

Kumar

ELI-B, Dolní Břežany

Livia

Lancia

LULI, EP, Palaiseau

Józef

Makowski

IPPLM, Warsaw

Sophia

Malko

CLPU, Salamanca

David

Neely

RAL, Didcot

Kwinten

Nelissen

ELI-ALPS, Szeged

Tadeusz

Pisarczyk

IPPLM, Warsaw

Alexandre

Poyé

ENS, Lyon

Ladislav

Pust

ELI-B, Dolní Břežany

Piotr

Raczka

IPPLM, Warsaw

Timothy

Robinson

IC, London

Marcin

Rosiński

IPPLM, Warsaw

Markus

Roth

TU, Darmstadt

Leszek

Ryć

IPPLM, Warsaw

Irina

Stankiewicz

IPPLM, Warsaw

Przemysław

Tchórz

IPPLM, Warsaw

Vladimir

Tikhonchuk

CELIA, Bordeaux

Roman

Vrána

ELI-B, Dolní Břežany

Łukasz

Węgrzyński

IOE, MUT, Warsaw

Jerzy

Wołowski

IPPLM, Warsaw

Agnieszka

Zaraś-Szydłowska

IPPLM, Warsaw

Bernhard

Zielbauer

PHELIX, GSI, Darmstadt

DOWNLOAD (List of participants)


ifpilmlogo
 COST logo
logo eu flag   COST is supported by the EU Framework
Programme Horizon 2020

EMP2017 LOC

Local Organizing Committee: Piotr Rączka, Marcin Rosiński, Irina Stankiewicz, Jerzy Wołowski, Agnieszka Zaraś-Szydłowska, and Jan Badziak

Początek strony